0
ระบบพลวัตและการควบคุม : Dynamic Systems and Control
หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นตำราให้กับนิสิตและนักศึกษา ในระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ
ผู้เขียน ธนิต มาลากร
หนังสือ437.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือและตำราด้านระบบและการควบคุมที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งนอกจากจะมีราคาค่อนข้างสูงแล้ว การเข้าใจในด้านภาษายังเป็นอุปสรรคสำคัญของผู้เรียนอีกด้วย การมีหนังสือและตำราภาษาไทยที่ดีและมีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น

    หนังสือ "ระบบพลวัตและการควบคุม" เล่มนี้ ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชา Automatic Control, Control Systems, Modeling and Control Systems และ Process Dynamics and Control ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชวิชาตามข้อบังคับของสภาวิศวกร ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นตำราให้กับนิสิตและนักศึกษา ในระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบพลวัตและการควบคุม
บทที่ 2 แบบจำลองในรูปแบบฟังก์ชันถ่ายโอน
บทที่ 3 แบบจำลองในรูปแบบปริภูมิสถานะ
บทที่ 4 แผนภาพบล็อกและกราฟการไหลของสัญญาณ
บทที่ 5 เสถียรภาพของระบบพลวัต
บทที่ 6 ผลตอบสนองเชิงเวลาของระบบพลวัต
บทที่ 7 ผลตอบสนองเชิงความถี่ของระบบพลวัต
บทที่ 8 เส้นทางเดินราก
บทที่ 9 การออกแบบตัวควบคุมในรูปแบบฟังก์ชันถ่ายโอน
บทที่ 10 แนะนำระบบควบคุมในเวลาวิยุต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337652 (ปกอ่อน) 658 หน้า
ขนาด: 192 x 260 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน