0
ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
นำเสนอสาระสำคัญที่น่ารู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ซึ่งมีบทบัญญัติส่วนใหญ่อยู่ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในหมวดที่ว่าด้วยศาลและศาลยุติธรรม
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือคำบรรยายเรื่อง "ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี" ได้กล่าวถึงสาระสำคัญที่น่ารู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ซึ่งมีบทบัญญัติส่วนใหญ่อยู่ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม นอกจากนั้นยังกล่าวถึงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว เป็นเรื่องที่นักศึกษากฎหมายจำเป็นต้องศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องระบบศาล จะได้ทราบถึงความสำคัญเกี่ยวกับศาลยุติธรรม เช่น ศาลยุติธรรมไทยมีกี่ขั้น อำนาจศาลแต่ละขั้น เขตอำนาจศาล และอำนาจผู้พิพากษา รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องคุ้มครองความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา ไม่ให้บุคคลอื่นหรือผู้บังคับบัญชาของผู้พิพากษาเข้ามาแทรกแซงได้ ทั้งนี้เพื่อให้ศาลได้ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ดังคำกล่าวที่ว่า "ศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน" 

สารบัญ

หมวดที่ 1 ประวัติศาสตร์และกระทรวงยุติธรรม
หมวดที่ 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
หมวดที่ 3 ศาลยุติธรรมระบบศาลในปัจจุบัน
หมวดที่ 4 ระบบตุลาการ
หมวดที่ 5 ผู้ทำหน้าที่บริหารของศาลยุติธรรม
หมวดที่ 6 ผู้พิพากษา
หมวดที่ 7 องค์คณะผู้พิพากษา
หมวดที่ 8 ศาล
หมวดที่ 9 การจ่าย การโอน และการเรียกคืนสำนวนคดี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163145079 (ปกอ่อน) 220 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน