0
ลด 10%
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems : MIS)
อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาด้านระบบสารสนเทศครบถ้วน มีความทันสมัยที่สุด เหมาะกับการนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียน
หนังสือ206.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ครอบคลุมส่วนสำคัญต่างๆ ของระบบสารสนเทศ ทั้งแนวคิดพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานทางไอที การประยุกต์ใช้งานทางธุรกิจ และการวางแผน การพัฒนาระบบ และการควบคุมความปลอดภัย ซึ่งในแต่ละบทจะมีคำถามท้ายบทและกรณีศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
บทที่ 2 ระบบสารสนเทศ องค์กร และกลยุทธ์
บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
บทที่ 4 การจัดการทรัพยากรข้อมูล
บทที่ 5 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่าย
บทที่ 6 อีบิสซิเนสและอีคอมเมิร์ซ
บทที่ 7 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
บทที่ 8 โซ่อุปทานและแอปพลิเคชั่นระดับองค์กร
บทที่ 9 การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
บทที่ 10 ระบบชาญฉลาด
บทที่ 11 การวางแผนและการพัฒนาระบบ
บทที่ 12 ความเสี่ยง การควบคุม มาตรการด้านความปลอดภัยและการกู้คืน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160803071 (ปกอ่อน) 576 หน้า
ขนาด: 190 x 240 x 27 มม.
น้ำหนัก: 965 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน