0
ลด 20%
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (PDF)
e-book คอมพิวเตอร์ ลด 20%
e-book คอมพิวเตอร์ ลด 20%
อ่านต่อ
หนังสือ175.50 บาท
e-books(PDF) ?112.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160809721 (PDF) 305 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน