0
ลด 10%
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ121.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมแลละตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้บทบาทสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์กรในยุคปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีเพื่องานระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจและการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญและปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนมาตรการควบคุมและความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือเรียน และผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้ด้านระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
บทที่ 2 องค์กรกับการใช้ระบบสารสนเทศ
บทที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที
บทที่ 4 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
บทที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรยุคใหม่
บทที่ 6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
บทที่ 7 ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ
บทที่ 8 มาตรการควบคุมและความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824137 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 187 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน