0
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการถือว่าสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทุกประเภท ซึ่งสามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารวิเคราะห์และออกแบบการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ" เล่มนี้ เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์การสอนในระดับปริญญาตรีในหลายสถาบัน เหมาะสำหรับนำไปใช้กับการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษาของภาคเอกชน ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการการสอนเกี่ยวกับการประยุกต์ในการใช้ระบบสารสนเทศในองค์การทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดแนวคิด มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อจะช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์การและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
บทที่ 2 บุคคลากรและองค์กร
บทที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
บทที่ 4 ฮาร์ดแวร์
บทที่ 5 ซอฟต์แวร์
บทที่ 6 ระบบฐานข้อมูล
บทที่ 7 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 8 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง
บทที่ 9 ปัญญาประดิษฐ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
บทที่ 10 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382946 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 12 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน