0
ลด 10%
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ
หนังสือ175.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง97.50 บาท
e-books(PDF) ?140.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการสอน ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในหลายสถาบัน ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาในการศึกษาและวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา และการปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์การ โดยเนื้อหาภายในเล่มจะครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ

สารบัญ

บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บทที่ 3 ระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บทที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บทที่ 5 ระบบฐานข้อมูล
บทที่ 6 ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
บทที่ 7 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
บทที่ 8 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 9 ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ
บทที่ 10 การจัดการความรู้
...ฯลฯ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการสอน ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในหลายสถาบัน ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาในการศึกษาและวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา และการปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประการสำคัญ ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้ผู้อ่านเกิดแนวความคิด มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742127480 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาด: 17 x 24 x 0 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน