0
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (PDF)
หนังสือ175.50 บาท
e-books(PDF) ?140.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160809721 (PDF) 305 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน