0
ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ
หนังสือ "ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ" นี้เขียนมาด้วยความรักผู้เขียนรักการศึกษาเรื่องระบบเลือกตั้ง จึงอยากแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลที่สั่งสมมาเนิ่นนานให้คนทั่วไปได้สนุกไปกับหัวข้อนี้ด้วย
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ" นี้เขียนมาด้วยความรักผู้เขียนรักการศึกษาเรื่องระบบเลือกตั้ง จึงอยากแบ่งปันสบการณ์และข้อมูลที่สั่งสมมาเนิ่นนานให้คนทั่วไปได้สนุกไปกับหัวข้อนี้ด้วย หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือคู่มือสำหรับนักการเมืองที่มุ่งแสวงหาชัยชนะในการเลือกตั้ง หากผู้เขียนตั้งใจให้เป็นงานวิชาการที่วางกรอบคิดและมุมมองต่อการเลือกตั้งและระบบเลือกตั้งที่สัมพันธ์แอบอิงกับระบอบประชาธิปไตย นำเสนออย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับแนวคิด ข้อถกเถียง สถิติ สูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ และทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจค้นคว้าในเชิงวิชาการ ตั้งคำถามที่สังคมไทยมองข้าม หาคำตอบเพื่อต่อแก้ไขความสับสน เข้าใจผิด และสร้างบทสนทนาต่อยอดไปยังประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ ผู้เขียนใส่บริบทประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับจุดกำเนิดและพัฒนาการของระบบเลือกตั้ง เพื่อให้ข้อมูลแนวกว้างและนำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อการวิเคราะห์ที่กระจ่างชัดในข้อมูลเชิงลึก เนื้อหาในเล่มหวังว่า ผู้อ่านจะได้ประโยชน์ และความพอใจจากหนังสือเล่มนี้!

สารบัญ

บทที่ 1 การเลือกตั้งและระบบเลือกตั้ง ความหมาย หลักการ และพัฒนา
บทที่ 2 ประเภทของระบบเลือกตั้ง
บทที่ 3 กลไกที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือกตั้ง
บทที่ 4 ระบบเลือกตั้งและพฤติกรรมการตัดสินใจของประชาชน ทฤษฎี กับ ข้อค้นพบ
บทที่ 5 การปฏิรูประบบเลือกตั้ง โอกาสและข้อจำกัด
บทสรุป บริบททางการเมือง และผลของระบบเลือกตั้ง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743159749 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 165 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน