0
ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง
เรียนรู้ทีละขั้น จากเริ่มต้น จนได้พลังมาใช้ รู้จักองค์ประกอบในระบบโซลาร์เซลล์ อยากนำระบบโซลาร์เซลล์มาใช้ ต้องเริ่มต้นอย่างไร ตัวอย่างโครงงาน ไอเดียตั้งต้น สำหรับการประยุกต์ใช้ที่ซับซ้อนขึ้น
ผู้เขียน นพ มหิษานนท์
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงระบบโซลาร์เซลล์ในทุกแง่มุม ตั้งแต่เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบสำคัญใน ระบบโซลาร์เซลล์ การออกแบบ ไปจนถึงการติดตั้ง ระบบโซลาร์เซลล์ เหมาะสำหรับนักเรียน-นักศึกษาและผู้สนใจที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้งาน หรือสร้างโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยมีตัวอย่างโครงงานอย่างง่ายเพื่อเป็นไอเดียตั้ง ต้นสำหรับการประยุกต์ใช้ที่ซับซ้อนขึ้น รวมถึงโครงงานที่ใช้บอร์ด Arduino เพื่อทำหน้าที่สลับแหล่งพลังงานจากไฟฟ้าปกติ และพลังงานจากโซลาร์เซลล์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีเนื้อ หาเกี่ยวกับพลังงานอื่น ๆ ที่สามารถผลิตขึ้น ใช้เอง ได้แก่ การสร้างเตาพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลใช้เอง และการผลิตแก๊สหุงต้มชีวภาพแบบง่าย ๆ ใช้ในครัวเรือน

สารบัญ

- รู้จักกับพลังงานแสงอาทิตย์
- โซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไร
- ส่วนประกอบในระบบโซลาร์เซลล์
- การออกแบบระบบโซลาร์เซลล์
- การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
- โครงงานระบบแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์
- โครงงานระบบน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์
- โครงงาน Arduion Solar Hybrid
- เตาพลังงานแสงอาทิตย์
- การกลั่นน้ำมันไบโอดเซลใช้เอง
- ผลิตแก๊สหุงต้มชีวภาพแบบง่าย ๆ ใช้ในครัว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168282137 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์CORE FUNCTION, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน