0
ระหว่างปริศนาและศรัทธา : ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
หนังสือ494.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในโอกาสของการรำลึกถึงครูผู้มีความรักความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมในการแสวงหาความรู้ คงไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่าการแสดงให้เห็นว่า เมล็ดพันธุ์ของความรักที่มีต่อความรู้ที่คนเป็นครูได้ปลูกฝังได้งอกเงยเติบโตไปอย่างไรบ้าง ผ่านบทความของลูกศิษย์ทั้งหลายที่รวบรวมในหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านจะได้เห็นมรดกและคุณูปการทางความคิดของ "ชัยวัฒน์ สถาอานันท์" ที่มีต่อสังคมไทย

    และดังที่หนังสือเรื่อง "ขุมทรัพย์ที่ปลายฝัน" ได้บอกพวกไว้ในโลกของการเดินทาง ขุมทรัพย์อาจจะไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเท่ากับอยู่ที่ "ระหว่างทาง" การเดินทางทางปัญญาย่อมมิใช่ข้อยกเว้น และหนังสือ "ระหว่างปริศนาและศรัทธา : ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21" เล่มนี้ คือดอกผลของโลกแห่งการเดินทาง ซึ่งครูและศิษย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฉันมิตรมาตลอดเส้นทาง และการเดินทางนี้ยังคงดำเนินต่อไป...

สารบัญ

1. ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง
- ว่าด้วยแนวคิดโลกราษฎร์นิยม / เกษม เพ็ญภินันท์
- อดีต ปัจจุบัน อันตราย / เดชา ตั้งสีฟ้า
- มิตรภาพในความยุติธรรม: บททดสอบอ่านการเมืองในการสร้างมิตรภาพของนักปรัชญาใน The Republic เล่มหนึ่ง ของเพลโต / อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง

2. ความรุนแรงและสันติวิธี
- ชาวนาฆ่าตัวตาย: รัฐ โครงสร้างเศรษฐกิจ และความรุนแรง / กาญจนา บุญยัง
- ต้านขวาประชานิยมด้วยสันติวิธี: ข้อเสนอทบทวนทฤษฎีปฏิบัติการไม่ใช่ความรุนแรง / จันจิรา สมบัติพูนศิริ
- ความรุนแรงที่แฝงฝังในกิจการเหมืองแร่อีสาน / จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
ฯลฯ

3. การเมืองและความมั่นคง
- 4 ด่านวาทกรรมสิทธิมนุษยชนไทย / เกษียร เตชะพีระ
- การปฏิรูปภาคความมั่นคงในบริบทไทย / ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
- ประชาสังคมในประเทศไทย / นฤมล ทับจุมพล
ฯลฯ

4. ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้และมุสลิมศึกษา
- การสร้าง "พุทธรัฐ": ผลกระทบของนโยบายชาตินิยมพุทธต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย / ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์
- มนุษยธรรม ความเป็นกลาง และพื้นที่ปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานทางการแพทย์: ภายใต้บริบทความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ผกาวดี สุพรรณจิตวนา
- ทักษะวัฒนธรรม: สะพานของคนคุ้นเคยที่แปลกหน้า / แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
ฯลฯ

5. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ชีวิตและตัวตน
- ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ / สายพิณ ศุพุทธมงคล
- พื้นที่ของ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ / จันจิรา สมบัติพูนศิริ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860087 (ปกอ่อน) 584 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 32 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน