0
ระเบียบของวาทกรรม
เป็นผลงานตีพิมพ์จากการบรรยายของ "มิเซล ฟูโกต" เนื้อหาของการบรรยายมีความสำคัญต่อความเข้าใจแนวคิดเรื่อง "วาทกรรม (Discours)" ของฟูโกต์ เพราะอยู่ในช่วงที่ความคิดของเขาในเรื่องนี้ได้ตกผลึกเรียบร้อยแล้ว
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในทุก ๆ สังคม การผลิตวาทกรรมจะถูกควบคุม ในเวลาเดียวกันก็จะถูกคัดเลือกถูกจัดวาง และถูกเผยแพร่ซ้ำไปซ้ำมาโดยกระบวนการบางอย่างจำนวนหนึ่ง ที่มีหน้าที่ขจัดยับยั้งอำนาจและอันตรายต่าง ๆ มีหน้าที่ควบคุมเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิดและหลีกเลี่ยงความเป็นรูปธรรมอันรุนแรงและน่าเกรงกลัว

    "ระเบียบวาทกรรม" หรือ "L'ordre du discours" เป็นผลงานตีพิมพ์จากการบรรยายของ "มิเซล ฟูโกต์" ที่ College de France เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1970 ซึ่งเป็นการบรรยายเปิดครั้งแรกของมิเซล ในตำแหน่งประจำวิชาประวัติศาสตร์ของระบบความคิด (chaire Histoire des systimes de pensee) เนื้อหาของการบรรยายมีความสำคัญต่อความเข้าใจแนวคิดเรื่อง วาทกรรม (Discours) ของฟูโกต์ เพราะอยู่ในช่วงที่ความคิดของเขาในเรื่องนี้ได้ตกผลึกเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168215449 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 119 x 180 x 10 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ILLUMINATIONS
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2022
ชื่อเรื่องต้นฉบับL'ordre du discours
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Gallimard, Paris
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน