0
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์โดยใช้ Matlab
เข้าใจระเบียบระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์โดยใช้ MATLAB ซึ่งครอบคลุมเทคนิคต่างๆ ที่อาศัยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่หลากหลายสำหรับการนำไปประยุกต์กับปัญหาทางฟิสิกส์
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์โดยใช้ Matlab เล่มนี้ถูกเรียบเรียงและจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านทั้งที่เป็นนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้เข้าใจระเบียบระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์โดยใช้ Matlab ซึ่งครอบคลุมเทคนิคต่าง ๆ ที่อาศัยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่หลากหลายสำหรับการนำไปประยุกต์กับปัญหาทางฟิสิกส์ ตั้งแต่กลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล ฟิสิกส์อวกาศ แม่เหล็กไฟฟ้า นิวเคลียร์ ควอนตัมทฤษีจลน์ของแก๊ส โดยมีหัวข้อครอบคลุมสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย พีชคณิตเชิงเส้นการแปลงฟูเรียร์ การปริพันธ์และความน่าจะเป็น โดยหนังสือเล่มนี้จะเน้นการประยุกต์กับโปรแกรมภาษา Matlab

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ตอนที่ 1 ระเบียบวิธีขั้นพื้นฐาน
บทที่ 3 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ตอนที่ 2 ระเบียบวิธีขั้นสูง
บทที่ 4 การแก้สมการ
บทที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 6 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ตอนที่ 1 รากฐานและระเบียบวิธีชัดแจ้ง
บทที่ 7 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ตอนที่ 2 รากฐานและระเบียบวิธีชัดแจ้งขั้นสูง
บทที่ 8 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ตอนที่ 3 ระเบียบวิธีผ่อนปรนและระเบียบวิธีสเปคตรัม
บทที่ 9 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ตอนที่ 4 ความคงตัวและระเบียบวิธีปริยาย
บทที่ 10 ฟังก์ชันพิเศษและควอดราเชอร์
บทที่ 11 ระเบียบวิธีสโตคาสติก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340508 (ปกอ่อน) 442 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 805 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน