0
รักซ่อนใจ (PDF)
ปานชีวา มองหน้าโมรินทร์ เธอเติบโตมาด้วยกัน กับความรู้สึกที่มากกว่าความเป็นพี่น้อง ซึมซับความใกล้ชิด นอนด้วยกัน อาบน้ำด้วยกันตั้งแต่เด็ก ๆ ถ้าต้องมีใครคนหนึ่งจากไป เหมือนหัวใจไร้อากาศ เธอจะอยู่ได้อย่าง
e-books(PDF) ?89.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

-ปานชีวา มองหน้าโมรินทร์ เธอเติบโตมาด้วยกัน กับความรู้สึกที่มากกว่าความเป็นพี่น้อง ซึมซับความใกล้ชิด นอนด้วยกัน อาบน้ำด้วยกันตั้งแต่เด็ก ๆ ถ้าต้องมีใครคนหนึ่งจากไป เหมือนหัวใจไร้อากาศ เธอจะอยู่ได้อย่างไร
“นอนเถอะ…ปานง่วงแล้ว”
ปานชีวาลุกขึ้น เธอเดินไปที่ตู้เสื้อผ้า เปิดประตูตู้เสื้อผ้าใช้เป็นที่ปกปิดสายตา เธอปลดผ้าขนหนูออกแล้วสวมชุดนอนยาวแค่เขาสายเดี่ยว ทุกการเคลื่อนไหว อยู่ในสายตาของโมรินทร์ กับความคิดว่า อยู่ดีๆ ทำไมปานชีวาถึงพูดเรื่องแต่งงานขึ้นมา มีอะไรที่เธอยังไม่รู้เหรอ…ปานชีวาเอียงตัวขึ้นมาบนเตียงกว้าง เธอเอนกายนอนลง สองร่างบางขยับกายเข้ามาชิด ส่งแขนกอดกันและหลับไป

สารบัญ

-ปานชีวา มองหน้าโมรินทร์ เธอเติบโตมาด้วยกัน กับความรู้สึกที่มากกว่าความเป็นพี่น้อง ซึมซับความใกล้ชิด นอนด้วยกัน อาบน้ำด้วยกันตั้งแต่เด็ก ๆ ถ้าต้องมีใครคนหนึ่งจากไป เหมือนหัวใจไร้อากาศ เธอจะอยู่ได้อย่างไร
“นอนเถอะ…ปานง่วงแล้ว”
ปานชีวาลุกขึ้น เธอเดินไปที่ตู้เสื้อผ้า เปิดประตูตู้เสื้อผ้าใช้เป็นที่ปกปิดสายตา เธอปลดผ้าขนหนูออกแล้วสวมชุดนอนยาวแค่เขาสายเดี่ยว ทุกการเคลื่อนไหว อยู่ในสายตาของโมรินทร์ กับความคิดว่า อยู่ดีๆ ทำไมปานชีวาถึงพูดเรื่องแต่งงานขึ้นมา มีอะไรที่เธอยังไม่รู้เหรอ…ปานชีวาเอียงตัวขึ้นมาบนเตียงกว้าง เธอเอนกายนอนลง สองร่างบางขยับกายเข้ามาชิด ส่งแขนกอดกันและหลับไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

-ปานชีวา มองหน้าโมรินทร์ เธอเติบโตมาด้วยกัน กับความรู้สึกที่มากกว่าความเป็นพี่น้อง ซึมซับความใกล้ชิด นอนด้วยกัน อาบน้ำด้วยกันตั้งแต่เด็ก ๆ ถ้าต้องมีใครคนหนึ่งจากไป เหมือนหัวใจไร้อากาศ เธอจะอยู่ได้อย่างไร
“นอนเถอะ…ปานง่วงแล้ว”
ปานชีวาลุกขึ้น เธอเดินไปที่ตู้เสื้อผ้า เปิดประตูตู้เสื้อผ้าใช้เป็นที่ปกปิดสายตา เธอปลดผ้าขนหนูออกแล้วสวมชุดนอนยาวแค่เขาสายเดี่ยว ทุกการเคลื่อนไหว อยู่ในสายตาของโมรินทร์ กับความคิดว่า อยู่ดีๆ ทำไมปานชีวาถึงพูดเรื่องแต่งงานขึ้นมา มีอะไรที่เธอยังไม่รู้เหรอ…ปานชีวาเอียงตัวขึ้นมาบนเตียงกว้าง เธอเอนกายนอนลง สองร่างบางขยับกายเข้ามาชิด ส่งแขนกอดกันและหลับไป-ปานชีวา มองหน้าโมรินทร์ เธอเติบโตมาด้วยกัน กับความรู้สึกที่มากกว่าความเป็นพี่น้อง ซึมซับความใกล้ชิด นอนด้วยกัน อาบน้ำด้วยกันตั้งแต่เด็ก ๆ ถ้าต้องมีใครคนหนึ่งจากไป เหมือนหัวใจไร้อากาศ เธอจะอยู่ได้อย่างไร
“นอนเถอะ…ปานง่วงแล้ว”
ปานชีวาลุกขึ้น เธอเดินไปที่ตู้เสื้อผ้า เปิดประตูตู้เสื้อผ้าใช้เป็นที่ปกปิดสายตา เธอปลดผ้าขนหนูออกแล้วสวมชุดนอนยาวแค่เขาสายเดี่ยว ทุกการเคลื่อนไหว อยู่ในสายตาของโมรินทร์ กับความคิดว่า อยู่ดีๆ ทำไมปานชีวาถึงพูดเรื่องแต่งงานขึ้นมา มีอะไรที่เธอยังไม่รู้เหรอ…ปานชีวาเอียงตัวขึ้นมาบนเตียงกว้าง เธอเอนกายนอนลง สองร่างบางขยับกายเข้ามาชิด ส่งแขนกอดกันและหลับไป

คำนิยม
-ปานชีวา มองหน้าโมรินทร์ เธอเติบโตมาด้วยกัน กับความรู้สึกที่มากกว่าความเป็นพี่น้อง ซึมซับความใกล้ชิด นอนด้วยกัน อาบน้ำด้วยกันตั้งแต่เด็ก ๆ ถ้าต้องมีใครคนหนึ่งจากไป เหมือนหัวใจไร้อากาศ เธอจะอยู่ได้อย่างไร
“นอนเถอะ…ปานง่วงแล้ว”
ปานชีวาลุกขึ้น เธอเดินไปที่ตู้เสื้อผ้า เปิดประตูตู้เสื้อผ้าใช้เป็นที่ปกปิดสายตา เธอปลดผ้าขนหนูออกแล้วสวมชุดนอนยาวแค่เขาสายเดี่ยว ทุกการเคลื่อนไหว อยู่ในสายตาของโมรินทร์ กับความคิดว่า อยู่ดีๆ ทำไมปานชีวาถึงพูดเรื่องแต่งงานขึ้นมา มีอะไรที่เธอยังไม่รู้เหรอ…ปานชีวาเอียงตัวขึ้นมาบนเตียงกว้าง เธอเอนกายนอนลง สองร่างบางขยับกายเข้ามาชิด ส่งแขนกอดกันและหลับไป
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840076854 (PDF) 100 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน