0
รักลูกปลูกสติ เรียนดีมีสุข
เน้นการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมให้เด็กมีทั้งส่วนที่เป็นความฉลาดทางปัญญา หรือ IQ และส่วนที่เป็นความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ ที่เปรียบได้กับคอมพิวเตอร์ที่มี Hardware และ Software อยู่ในเล่มเดียวกัน
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "รักลูกปลูกสติ เรียนดีมีสุข" เป็นหนังสือที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ รู้จักวิธีเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพ หนังสือได้แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก จะสอนให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักการกระตุ้นพัฒนาการ ด้านความ ฉลาด และสติปัญญาของเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยโต ส่วนที่สอง จะเน้นเรื่องของการสร้างเสริมคุณธรรมให้เด็กเป็นคนดีและมีความสุข ในส่วนนี้เน้นพิเศษเรื่องการฝึกให้มีสติเป็นเครื่องกำกับชีวิต

    หนังสือเล่มนี้จะเน้นการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ให้เด็กมีทั้งส่วนที่เป็นความฉลาดทางปัญญา หรือ IQ และส่วนที่เป็นความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ ที่เปรียบได้กับคอมพิวเตอร์ที่มี Hardware และ Software อยู่ในเล่มเดียวกัน ทั้งความฉลาดที่เอาตัวรอดในโลกปัจจุบัน และความสุขจากการใช้ชีวิตที่มีสติไปพร้อม ๆ กัน

สารบัญ

1. ลูกเรียนไม่เอาไหน...ใครผิด
2. ความท้าทายของพ่อแม่ในศตวรรษที่ 21
3. การอ่านหนังสือจำเป็นต่อลูกอย่างไร
4. การเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนให้ลูก
5. วิธีการปฏิบัติตนของพ่อแม่ เพื่อช่วยเสริมสร้างให้ลูกเรียนดี
6. การส่งเสริมความฉลาดในวัยเด็กเล็ก
7. ส่งเสริมความฉลาดให้ลูกวัยเรียน
8. เลี้ยงลูกให้มีความสุข
9. สอนอย่างไรให้ลูกเป็นคนดี มีคุณธรรม
10. การเลี้ยงลูกด้วยสติ
11. ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข

คำนิยม
หนังสือคู่มือการเลี้ยงลูกมีมากมายหลายเล่ม แต่มีน้อยเล่มที่เหมาะกับครอบครัวไทยยุคใหม่เหมือนเล่มนี้ เพราะ "รักลูกปลูกสติ เรียนดีมีสุข" นอกจากให้แนวคิดที่มีคุณค่าแล้ว ยังเต็มไปด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม และทำได้ง่าย ซึ่งล้วนทำให้เด็กฉลาด มีคุณธรรม และมีความสุขพระไพศาล วิสาโล
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165884280 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 141 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน