0
รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ
หนังสือที่รวมบทความของ "อาจารย์ สุรพศ ทวีศักดิ์" ที่ตีพิมพ์ตามที่ต่าง ๆ ระหว่าง 2554-2560 นำเสนอผ่านการพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ อิสรภาพ คือหนังสือที่รวมบทความของ "อาจารย์ สุรพศ ทวีศักดิ์" ที่ตีพิมพ์ตามที่ต่าง ๆ ระหว่าง 2554-2560 นำเสนอผ่านการพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจ เช่น มุมมองความเห็นทางด้านศาสนา และมายาคติที่มีเกี่ยวกับศาสนาและความเป็นรัฐ ที่ลึก ๆ แล้วเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเกี่ยวโยงกัน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

    พุทธศานาไทยมักแสดงออกบทบาททางศิลธรรมอย่างผิดที่ผิดทางเสมอ ๆ เพราะในเชิงโครงสร้างสถาบันพุทธศาสนามักเอาตัวเองไปผูกติดกับสถานะและอำนาจอันลบหลู่ดูหมิ่นมิได้ของสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่นับวันก็ยิ่งห่างจากประชาชน ทำให้พุทธศาสนาไทยไม่เคยอยู่กับปัจจุบัน และไม่สัมพันธ์กับโลกปัจจุบันด้วย…

สารบัญ

- ศาสนากับ "หน้ากาก"
- พุทธะเป็นคนไม่มีศาสนา
- พุทธะปฏิเสธ "ศาสนายากล่อมประสาท"
- เมื่อพุทธะ (อาจ) ถูกกล่าวหาว่า "ดูหมื่นพุทธศาสนา"
- วิธีการแบบพุทธะที่ไม่มีในพุทธไทย
- ปัญหา "พุทธแบบศาสนา" และ "พุทธแบบปรัชญา"
- ความ (ไม่) เป็น "พุทธศาสนาแบบเหตุผลนิยม"
- พุทธศาสนาที่ "เคารพ" ประชาธิปไตย
- วิกฤตศลีธรรมพุทธไทยที่เป็นอุปสรรคประชาธิปไตย
- คิดถึงพุทธทาส 111 ปี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743159695 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 144 x 211 x 14 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน