0
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองมาเป็นเวลานาน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงจำเป็นต้องเข้ายึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ และประกาศให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
หนังสือ28.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง15.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงจำเป็นต้องเข้ายึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ และประกาศให้ใช้ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557" โดยมีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ทั้งหมด 48 มาตรา การการดำเนินการดังกล่าวนี้จะให้ความสำคัญแก่หลักการพื้นฐานยิ่งกว่าวิธีการในระบอบประชาธิปไตยเพียงประการเดียว จึงจำเป็นต้องใช้เวลาสร้างบรรยากาศแห่งความสงบเรียบร้อยปรองดอง เพื่อนำความสุขที่สูญหายไปนานกลับคืนสู่ประชาชน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162015519 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 3 มม.
น้ำหนัก: 85 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน