0
รัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน
ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน..
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมบทความของ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" ว่าด้วย "รัฐธรรมนูญ" และแนวความคิดของ "นักกฎหมายรัฐธรรมนูญ" ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร "มติชนสุดสัปดาห์" และวารสาร "ฟ้าเดียวกัน" แล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ ซึ่งชี้ชวนให้เราให้ความสำคัญและทำความเข้าใจต่อความหมายที่เป็นแก่นแกนของสิ่งที่เรียกกันว่า "รัฐธรรมนูญ" ในประวัติศาสตร์สังคมการเมืองของมนุษย์

    หากกล่าวอย่างรวบรัดที่สุด โดยตัวของมันเองแล้ว "รัฐธรรมนูญ" ก็คือ "การปฏิวัติ" ท่ามกลางพัฒนาการของรัฐสมัยใหม่ รัฐธรรมนูญถือเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพื่อแตกหักกับระบอบการเมืองเก่าแล้วเข้าสู่ระบอบการเมืองใหม่ ในแง่นี้ รัฐธรรมนูญจึงเป็นผลงานรังสรรค์ของมนุษย์หรือ "ประชาชน" มิใช่สิ่งที่พระเจ้าหรือผู้ปกครองอภิชนในสังคมเก่าประทานลงมาให้ อันแสดงออกซึ่งศักยภาพในการเป็นผู้ทรงอำนาจก่อตั้งรูปแบบการเมืองที่ตนปรารถนา

    ดังนั้น เมื่ออาศัยข้อความคิดรัฐธรรมนูญเช่นนี้มาพิจารณาการเมืองไทยปัจจุบัน นักวิชาการหนุ่มแห่งนิติราษฎร์จึงเสนอว่า สิ่งที่สำคัญกว่าในการพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญในสังคมไทย จึงไม่ใช่มุ่งจมไปยังการแสวงหารูปแบบองค์กรการเมืองหรือการออกแบบสถาบันการเมืองที่ "เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย" แต่คือการแสวงหา "ผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ" ซึ่งเป็นปมปัญหาหัวใจสำคัญแห่งยุคสมัยต่างหาก

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ข้อความคิดเรื่องรัฐธรรมนูญ
บทที่ 2 อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
บทที่ 3 การเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมจากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย
บทที่ 4 ผู้ร่างเป็นอย่างไรก็ได้รัฐธรรมนูญอย่างนั้น
บทที่ 5 การสร้างคำอธิบายของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบกษัตริย์นิยม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167667461 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 166 x 240 x 14 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน