0
รัฐประศาสนศาสตร์เชื่อมโยง AEC ก้าวสู่ความมั่งคั่ง 2020
Asean Economic Community : AEC สิบประเทศหนึ่งประชาคม จะเป็นจริงได้ต้องเริ่มที่ผู้นำ ผู้ปกครองมองคนในชาติอย่างมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ด้วยหัวใจอันเป็นประชาธิปไตย เเล้วเเผ่อุดมคตินี้ไปยังเพื่อนมนุษย์
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ราว 600 ล้านคน ด้วยหวังให้เป็นตลาดขนาดใหญ่ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองในทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอื่น ในขณะเดียวกันประเทศสมาชิกประชาคมต่างแข่งขันกันอยู่ในที ด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา ฤาความเป็นหนึ่งเดียวจะเป็นเพียงชื่อเท่านั้น ไทยหวังไกลกว่านั้น อยากเป็นผู้นำในภูมิภาค แต่การดำเนินนโยบายพัฒนาประเทศดูเหมือนจะสวนทางกัน ในเมื่อการออกแบบโครงสร้างการบริหารประเทศมิได้ให้โอกาสปัจเจกบุคคลมีอิสระเสรีที่เสมอภาคกัน ที่ผ่านมาปัจจุบันบุคคลได้รับโอกาสเท่าที่ผู้นำ ชนชั้นนำหยิบยื่นให้เท่าที่จำเป็นที่จะเป็นฐานให้ผู้นำ ผู้ปกครองอยู่ได้อย่างมั่นคั่งและมั่นคง ด้วยแนวคิดการพัฒนาประเทศที่แตกต่างแยกเป็นสองทิศทางที่ฝ่ายหนึ่งยึดแนวทางอนุรักษ์นิยม อีกฝ่ายยึดแนวทางเสรีประชาธิปไตย ความแตกต่างนี้กลายเป้นตัวกัดกร่อนความเข้มแข็งของประเทศ

    ใช่ว่าจะไม่มีทางแก้ไข เพียงแต่เริ่มปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการมองมนุษย์ที่มีค่าเท่ากัน ไม่ว่ามนุษย์คนนั้น กลุ่มนั้นจะมีความแตกต่างกันในทางเชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพ และอาชีพ จะทำได้อย่างไร? หนังสือเล่มนี้ได้ชี้แนะทางออกไว้เรียบร้อยแล้ว

   

สารบัญ

1. รัฐประศาสนศาสตร์เชื่อมโยง AEC สู่ปี 2020
2. การเชื่อมโยงสร้างโอกาส (CPM - AEC)
3. ปฏิบัติการ PMC สู่ AEC ทะยานสู่ 2020
4. การนำนโยบาย เชื่อมโยง
5. กระบวนทัศน์นโยบายเชื่อมโยง
6. ทฤษฎี : หลักเครือข่ายเชื่อมโยง
7. กรอบเเนวความคิด PMC ASEAN
8. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์เชื่อมโยงสู่รัฐประชาคมอาเซียน
9. PMC นวัตกรรมบริหารประชาคมอาเซียน
10. สำงานคณะกรรมการพลเรือน นำรัฐประศาสนศาสตร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162103223 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 144 x 209 x 18 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ปัญญาชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน