0
รัฐราชาชาติ ว่าด้วยรัฐไทย
บทความในเล่มนี้ตอกย้ำและเพิ่มเติมประเด็นซึ่งไม่เคยกล่าวถึงมาก่อนในเล่มก่อนหน้า ได้แก่ รัฐและการใช้อำนาจรัฐในชีวิตประจำวัน ความเป็นมาและกระบวนการสร้างลัทธิคลั่งไคล้เจ้า
หนังสือ380.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สำหรับเยาวชนที่ออกมาเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ การถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา 116 อาจไม่ขมขื่นและเข้าใจยากเท่ากับการที่คนรุ่นพ่อแม่ชี้หน้าว่าพวกเขา "ชังชาติ"  "ล้มสถาบัน"  "เนรคุณแผ่นดิน" บทความในหนังสือเล่มนี้อาจช่วยปลอบประโลมพวกเขาและทำให้เข้าใจคนรุ่นผู้ใหญ่เล่านี้มากขึ้น โดยธงชัยคลี่ให้เห็นว่าประชาธิปไตยแบบกษัตริย์นิยมที่ต่อมาเข้มข้นล้นเกินจนกลายเป็นลัทธิคลั่งไคล้เจ้านั้นถือกำเนินขึ้นอย่างไร สืบทอดต่อมาอย่างไร เพื่ออะไร และกำลังประสบกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างไร ผู้ใหญ่เหล่านั้นถูกกล่อมเกลาฝังชิปในสมองมาอย่างไรเป็นเวลาหลายทศวรรษระหว่าง 2500 ถึง 2550 จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชาสังคมที่ผลิตซ้ำอุดมการณ์ชาติศาสน์กษัตริย์ จับจ้องลงโทษผู้ที่ไม่เชื่อฟัง และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไม่น้อยไปกว่ากลไกอย่างเป็นทางการของรัฐ

สารบัญ

ภาค 1 รัฐ+สังคม
- บทที่ 1 อนาคตการศึกษาเรื่องรัฐในสังคมไทย
- บทที่ 2 อำนาจกับการขบถ

ภาค 2 ราชา+รัฐ (+สังคม)
- บทที่ 3 ลัทธิคลั่งไคล้เจ้าของประเทศไทย : ความสำเร็จในอดีต กับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในปัจจุบัน
- บทที่ 4 ประชาธิปไตยแบบกษัตริย์นิยมของไทย : ประวัติ กลไกการทำงาน และภาวะวิกฤต

ภาค 3 นิติ+?รัฐ+ราช
- บทที่ 5 นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม: ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของ Rule by Law แบบไทย
- บทที่ 6 ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านกับกรณีของไทย

ภาค 4 ชาติ (ไม่นับประชา)
- บทที่ 7 ชาติไทย เมืองไทย และนิธิ เอียวศรีวงศ์
- บทที่ 8 อ่าน Imagined Communities ของ Benedict Anderson หรือ IC ของ "ครูเบ็น"

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167667911 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 166 x 241 x 20 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน