0
รัฐและอุดมการณ์ทหารในลาตินอเมริกา
หนังสือเล็ก ๆ เล่มนี้ หวังที่จะสร้างความรู้และความเข้าใจอย่างสังเขปเรื่อง "รัฐและอุดมการณ์ทหารในลาตินอเมริกา" และหวังว่าจะมีส่วนช่วยให้เกิดมุมมองเปรียบเทียบได้บ้าง
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล็ก ๆ เล่มนี้ หวังที่จะสร้างความรู้และความเข้าใจอย่างสังเขปเรื่อง "รัฐและอุดมการณ์ทหารในลาตินอเมริกา" และหวังว่าจะมีส่วนช่วยให้เกิดมุมมองเปรียบเทียบได้บ้าง เมื่อต้องคิดคำนึงถึงการเมืองไทยในปัจจุบัน ที่ดูจะเดินย้อนกลับสู่การสร้างรัฐทหารและอุดมการณ์ต่อต้านการเมืองแบบที่เราได้เห็นมาแล้ว แม้จะต่างภูมิภาคกันก็ตาม เพียงแต่ว่าการเมืองในชุดความคิดเช่นนี้จบไปแล้วในลาตินอเมริกา "แต่ในไทยกลับไม่จบ และไม่ยอมจบ" 

สารบัญ

- โหมโรง : อุดมการณ์ต่อต้านการเมือง
- บทนำ : การเมืองกับการรัฐประหาร

1. อุดมการณ์ของรัฐทหาร
2. แกนกลางของอุดมการณ์ทหาร
3. คุณลักษณะของรัฐทหาร
4. การถดถอยของรัฐทหาร
5. จุดจบของรัฐทหาร
6. จุดเปลี่ยนของรัฐทหาร
7. มุมมองเปรียบเทียบ-ไทย
8. บทสรุป

- ท้ายเล่ม : อุดมการณ์ของกลไกรัฐ
- ปัจฉิมลิขิต : อุดมการณ์ต่อต้านการเมืองยุคหลังสงครามเย็น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164683358 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 123 x 166 x 160 มม.
น้ำหนัก: 135 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์พารากราฟ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน