0
รับมือวิกฤต COVID-19 ฉบับนายจ้างและลูกจ้าง
วิกฤตโควิด-19 เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบรุนแรงเกินวิสัยที่ทุกภาคส่วนจะคาดการณ์ การจะอยู่รอดในภาวะวิกฤตเช่นนี้ จำต้องอาศัยการปรับตัว เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิกฤตโครวิด-19 เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบรุนแรงเกินวิสัยที่ทุกภาคส่วนจะคาดการณ์ การจะอยู่รอดในภาวะวิกฤตเช่นนี้ จำต้องอาศัยการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างควรจักต้องเสียสละ อดทนและจับมือกันเพื่อก้าวข้ามปัญหาที่เกิดขึ้น

    นายจ้างจะต้องบริหารจัดการองค์กรอย่างเหมาะสมเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤต ในขณะเดียวกันลูกจ้างก็ต้องช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับนายจ้าง แม้อาจต้องกระทบกับสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายของตนเองไปบ้าง แต่การที่ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงร่วมกันได้ ย่อมเป็นทางออกที่ดีที่สุดในภาวะเช่นนี้...

สารบัญ

บทที่ 1 นายจ้างใช้สิทธิหยุดกิจการชั่วคราว
บทที่ 2 นายจ้างใช้สิทธิปิดหรือหยุดกิจการชั่วคราวทั้งหมด
บทที่ 3 นายจ้างเลิกหรือปิดกิจการถาวร
บทที่ 4 สิทธิของลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19
บทที่ 5 การลดเงินเดือน หรือการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการ
บทที่ 6 การทำงานที่บ้านจากที่บ้าน (Work From Home)
บทที่ 7 มาตรการป้องกันและการตวรจคัดกรองลูกจ้าง
บทที่ 8 ข้อแนะนำสำหรับนิติบุคคลเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา COVID-19

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160721498 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 148 x 208 x 7 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอมพันธ์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน