0
รากแรงงาน
"เมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฏหมาย การลุกขึ้นต่อต้านก็เป็นหน้าที่"
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ภายใต้เงื่อนไขของโครงสร้างระบบสังคมไทย การมีชีวิตทางสังคมและการทำงานที่เต็มไปด้วยความไม่เสมอภาค ไร้สิทธิเสรีภาพ ไร้จุดหมายในชีวิต ท่ามกลางการกดขี่ขูดรีดของระบบสังคม
ที่พลังทุนครอบงำกระบวนการผลิต และพลังอำนาจรัฐที่แยกคนออกจากกัน ด้วยลักษณะของงานที่ทำด้วยการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ ทุกสิ่งล้วนเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการให้ผู้ใช้แรงงาน ต้องตกอยู่ในสภาพของความทุกข์ยากแสนสาหัส จนไม่หลงเหลือคุณค่าความเป็นมนุษย์!

    หนังสือ "รากแรงงาน" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางในการรวมกลุ่มผู้ใช้แรงงานไทย ภายใต้บริบทการเมืองการปกครองของไทยในห้วงเวลานี้ ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขบวนการแรงงานไทย ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มากก็น้อย

สารบัญ

- แรงงานผู้เปลี่ยนโลก
- ชะตากรรมผู้ใช้แรงงานไทย
- คลื่นการเมืองรุมเร้า
- เหตุผลความอ่อนแอของแรงงานและ
- ความไม่ยั่งยืนของพรรคการเมืองของผู้ใช้แรงงาน
- แนวทางการปฏิรูปการรวมกลุ่มของผู้ใช้แรงงานไทย

คำนิยม
ข้อเขียนทั้งหมดที่ผู้เขียนนำเสนอ อันเป็นเสรีภาพทางวิชาการชิ้นนี้ อาจได้รับการเห็นพ้องหรือโต้แย้งอย่างต่างมุมมองในบรรดาผู้อ่านทั้งหลายกันได้ และข้าพเจ้าเองก็เป็นผู้หนึ่งในนั้น แต่กระนั้น ก็ถือได้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าควรแก่การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่าน ทั้งในแวดวงแรงงานและนอกเหนือ จะได้รับทั้งสารัตถะ อรรถรส และการใช้ประโยชน์ได้ จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ของ ดร.วนาภรณ์ พันธุ์พฤกษ์ เช่นเดียวกับข้าพเจ้าโชคชัย สุทธาเวศ
ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้อีกประการหนึ่งคือทัศนคติ จุดยืนของผู้เขียน ที่ชัดเจนมากว่ายืนอยู่เคียงข้างคนส่วนใหญ่คือผู้ใช้แรงงาน หนังสือนอกจากจะบอกเล่า ให้ช้อมูลและวิเคราะห์เรื่องของแรงงานแล้ว ยังเชื่อมโยงเรื่องแรงงานเข้ากับปัญหาความเลื่อมล้ำของสังคม และความไม่เป็นประชาธิปไตยในบ้านเมืองอีกด้วย ด้วยทัศนะและจุดยืนเช่นนี้จึงทำให้หนังสือ "รากแรงาน" สามารถจาะเข้าไปถึงแก่นของปัญหาชนชั้นแรงงานในบ้านเรา ขอบคุณคุณวนาภรณ์ที่ทำหนังสือดี ๆ เล่มนี้ออกมาให้พวกเราได้อ่านกัน และหวังว่าจะทำเล่มต่อ ๆ ไปมาให้อ่านกันอีกนะครับศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
คนชั้นใดออกกฎหมายก็จะออกให้กับคนชั้นนั้น ดังนั้นเราต้องให้รัฐมีวิชาประวัติศาสตร์แรงงานให้กับประชาชนได้เรียนรู้เท่าทันนายทุน เพราะคนงานสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ แรงงานก็ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกในที่สุด หนังสือเล่มนี้ ที่ผู้เขียนมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน มีครบถ้วนทุกมิติ ตั้งแต่แรงงานในอดีต ต่างประเทศมาจนถึงแรงงานในประเทศไทย ที่มีปัญหาและอุปสรรค์ในปัจจุบัน "จงระลึกไว้เสมอว่าไม่มีใคร ช่วยเราได้นอกจากเราช่วยเหลือตนเอง"ชาลี ลอยสูง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165908122 (ปกอ่อน) 234 หน้า
ขนาด: 145 x 211 x 15 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เคล็ดไทย, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน