0
รากและปีก : การศึกษาพระคัมภีร์แบบบูรณาการเพื่อการสร้างสาวก (คู่มือผู้นำกลุ่ม)
การศึกษาพระคัมภีร์สิบสองสัปดาห์เพื่อสร้างชีวิตสาวก จำแนกลักษณะพื้นฐานของการเป็นสาวกออกมาแปดลักษณะแปดด้าน จะนำคุณสู่การตอบโจทย์ต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเป็นสาวก
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รากและปีก" เป็นการศึกษาพระคัมภีร์สองสัปดาห์เพื่อสร้างชีวิตสาวก ซึ่ง "เอ็ดมันด์ ชาน" ได้พัฒนาขึ้นมาภายในกรอบของหลักสูตรแกนกลางที่ครอบคลุมทั้งหมดแปดด้าน หลักสูตรนี้ได้จำแนกลักษณะพื้นฐานของการเป็นสาวกออกมาแปดลักษณะ และแสดงให้เห็นว่าแต่ละลักษณะเกี่ยวพันกันอย่างไร อีกทั้งสามารถใช้วินิจฉัยต้นตอของปัญหาที่ขัดขวางการเป็นสาวก พร้อมกับเสนอแนะสิ่งที่จะต้องทำในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย

สารบัญ

ความเป็นมาของบทเรียนรากและปีก
บทนำสู่บทเรียนรากและปีก
ภาพโดยรวมของ "รากและปีก"
บทเรียนที่ 1: หลักสูตรแกนกลางแปดด้านสำหรับการสร้างสาวก
บทเรียนที่ 2: สภาพจริงของการขาดแคลน (ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่มีความสดชื่น)
บทเรียนที่ 3: ให้พระเจ้าเป็นพระเจ้า (ศาสนาศาสตร์ตามหลักพระคัมภีร์)
บทเรียนที่ 4: ใครกันแน่ที่ควบคุมดูแลอยู่? (ความจงรักภักดีตามหลักพระคัมภีร์)
บทเรียนที่ 5: มองไกลกว่าตัวเอง (เอกลักษณ์ตามหลักพระคัมภีร์)
บทเรียนที่ 6: พลังของการมุ่งสู่เป้าหมาย (วัตถุประสงค์ตามหลักพระคัมภีร์)
บทเรียนที่ 7: ดำเนินชีวิตเพื่อสิ่งที่สำคัญจริงๆ (คำนิยมตามหลักพระคัมภีร์)
บทเรียนที่ 8: ให้สิ่งสำคัญอยู่อันดับแรก (ลำดับความสำคัญตามหลักพระคัมภีร์)
บทเรียนที่ 9: ยึดเชือกช่วยชีวิตไว้ (การเสริมกำลังตามหลักพระคัมภีร์)
บทเรียนที่ 10: สร้างให้ลึก (รากฐานตามพระคัมภีร์)
บทเรียนที่ 11: ส่งช่วงต่อ
บทเรียนที่ 12: เสร็จสิ้นด้วยดี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167860404 (ปกอ่อน) 148 หน้า
ขนาด: 177 x 251 x 10 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กนกบรรณสาร
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2018
ชื่อเรื่องต้นฉบับRoots and Wings: An tntegrative Bible Study for Discipleship (Facilitator's Guide)
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Convenant Evangelical Free Church, Singapore
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน