0
รากและปีก : การศึกษาพระคัมภีร์แบบบูรณาการเพื่อการสร้างสาวก
จงหยั่งรากของคุณให้ลึกและกางปีกของคุณออก
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รากและปีก" เป็นการศึกษาพระคัมภีร์สิบสองสัปดาห์เพื่อสร้างชีวิตสาวก ซึ่ง "เอ็ดมันด์ ชาน" ได้พัฒนาขึ้นมาภายในกรอบของหลักสูตรแกนกลางที่ครอบคลุมทั้งหมดแปดด้าน หลักสูตรนี้ได้จำแนกลักษณะพื้นฐานของการเป็นสาวกออกมาแปดลักษณะ และแสดงให้เห็นว่าแต่ละลักษณะเกี่ยวพันกันอย่างไร อีกทั้งสามารถใช้วินิจฉัยต้นตอของปัญหาที่ขัดขวางการเป็นสาวก พร้อมกับเสนอแนะสิ่งที่จะต้องทำในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย

    แต่ละด้านของหลักสูตรแกนกลางแปดด้านจะนำคุณสู่การตอบโจทย์ต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเป็นสาวกดังต่อไปนี้ คือ ศาสนศาสตร์ตามหลักพระคัมภีร์ พระคัมภีร์คืออะไร? ความจงรักภักดีตามหลักพระคัมภีร์ ใครเป็นนายในชีวิตของฉัน? เอกลักษณ์ตามหลักพระคัมภีร์ ฉันเป็นใคร? วัตถุประสงค์ตามหลักพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงเรียกให้ฉันทำอะไร? ค่านิยมตามหลักพระคัมภีร์ สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของฉันคืออะไร? ลำดับความสำคัญตามหลักพระคัมภีร์ สิ่งที่ฉันต้องทำเป็นอันดับแรกคืออะไร? การเสริมกำลังตามหลักพระคัมภีร์ ฉันได้รับกำลังมาจากไหน? รากฐานตามหลักพระคัมภีร์ ฉันควรจะวางรากฐานชีวิตบนอะไร?

สารบัญ

- ความเป็นมาของบทเรียนและรากและปีก
- บทนำสู่บทเรียนรากและปีก
- ภาพโดยรวมของ "รากและปีก"
- บทเรียนที่ 1: หลักสูตรแกนกลางแปดด้านสำหรับการสร้างสาวก
- บทเรียนที่ 2: สภาพจริงของการขาดแคลน (ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่มีความสดชื่น)
- บทเรียนที่ 3: ให้พระเจ้าเป็นพระเจ้า (ศาสนศาสตร์ตามหลักพระคัมภีร์)
- บทเรียนที่ 4: ใครกันแน่ที่ควบคุมดูแลอยู่? (ความจงรักภักดีตามหลักพระคัมภีร์)
- บทเรียนที่ 5: มองไกลกว่าตัวเอง (เอกลักษณ์ตามหลักพระคัมภีร์)
- บทเรียนที่ 6: พลังของการมุ่งสู่เป้าหมาย (วัตถุประสงค์ตามหลักพระคัมภีร์)
- บทเรียนที่ 7: ดำเนินชีวิตเพื่อสิ่งที่สำคัญจริงๆ (ค่านิยมตามหลักพระคัมภีร์)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167860411 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 177 x 251 x 9 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กนกบรรณสาร
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2018
ชื่อเรื่องต้นฉบับRoot And Wings: An Integrative Bible Study for Discipleship
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Covenant Evangelical Free Church, Singapore
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน