0
ราคาคือของจริง (PDF)
รู้จักราคาในความหมายที่มากกว่าตัวเลข
e-books(PDF) ?89.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับเศรษฐศาสตร์อ่านง่าย คมคายด้วยลีลา ตัวอักษร คมเข้มด้วยข้อมูล กับศาสตร์ที่จะทำให้คุณรู้จัก "ราคา" ในความหมายที่มากกว่า "ตัวเลข" ที่จะมาบอกคุณว่าทุกอย่างมีต้นทุน จะได้อะไรมาสักอย่างต้องเอาบางสิ่งหรือหลายสิ่งไปแลกมาเสมอ เข้าทำนอง "โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี" พร้อมร่วมค้นหาความจริง ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า "เศรษฐศาสตร์" อธิบายทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราด้วยภาษาไร้กลิ่นวิชาการ สนุกสนาน เพลิดเพลินไปด้วยสาระดีๆ ที่คุณสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน

สารบัญ

- อย่าเชื่อว่ามนุษย์มีเหตุมีผล
- ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล อธิบายชีวิต
- คนมีโชคเพราะโชคดีหรือ
- ตระบัดสัตย์ มีคำอธิบาย
- หน้าตาดีมี "พรีเมี่ยม" ให้
- ถ้าไม่เกี่ยวเนื่องสวัมพันธ์ก็น่าจะรำคาญ
- ไม่ชอบเรียนเลขแต่บ้าตัวเลข
- มือถือ-ใยแมงมุม-วิชาการ
- อย่าให้ลูกเสียคนเพราะเงิน
- ติดสินบน เพื่อให้เรียนดีขึ้น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300011630 (PDF) 164 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน