0
ราชวงศ์กษัตริย์กรุงสยาม : ราชสกุลวงศ์และนามสกุลประทานระดับชาติ (ปกแข็ง)
สารานุกรมประวัติศาสตร์ รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยรวบรวมประวัติความเป็นมาของราชสกุลวงศ์นับแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ตลอดจนบันทึกประวัติศาสตร์การขนานนามสกุลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรเกล้า มีพระบรมราชโองการประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติขนานนามสกุล ในปี พ.ศ. 2456 โดยรวบรวมนามสกุลพระประทานระดับชาติ ที่พระมหากษัตริย์เคยประทานให้แก่ข้าราชการและข้าราชบริพารผู้สนองคุณประเทศชาติ นับเป็นเพชรน้ำเอกแห่งสารานุกรมการบันทึกประวัติศาสตร์แห่งการประทานขนานนามสกุล

สารบัญ

- ราชอาณาจักรสุโขทัย
- รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
- ราชธานีกรุงศรีอยุธยา
- สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- ก่อนสถาปนาราชวงศ์จักรี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
- การสถาปนาราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167236421 (ปกแข็ง) 304 หน้า
ขนาด: 170 x 238 x 23 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วลี, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน