0
ราชวงศ์สยาม
จากกลุ่มชนที่ประกอบด้วยหลากหลายชาติพันธุ์ สู่การรวมเป็นอาณาจักร สงครามภายนอก ศึกชิงบังลังก์ภายใน เดินตามเส้นเวลาแห่งประวัติศาสตร์การสร้างชาติ ศาสนา กษัตริย์ และสายสัมสัมพันธ์ของตระกูลต่าง ๆ
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในพงศาวดารและในห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ คนไทยเราได้เรียนรู้เรื่องราชวงศ์ต่าง ๆ แต่เพียงในเกณฑ์การแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ยุคสมัยเท่านั้น ได้แก่ ยุคกรุงสุโขทัย ยุคกรุงศรีอยุธยา ยุคกรุงธนบุรีและ กรุงรัตนโกสินทร์ คือ ยุคปัจจุบัน แต่หนังสือเล่มนี้จะพาย้อนกลับไปไกลถึง ณ ก่อนกำเนิดอาณาจักรสยาม เพื่อทำความรู้จักกับรัฐโบราณไปจนถึงการสถาปนาอาณาจักรซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งราชวงศ์ต่าง ๆ ที่เคยปกครองแผ่นดินไทย ไปจนถึงการสืบทอดอำนาจ และการสิ้นสุดของแต่ละราชวงศ์

สารบัญ

- ราชวงศ์สยาม
- ราชอาณาจักรสยาม
- ราชวงศ์ไศเลนทร์
- ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช
- ราชวงศ์จามเทวี
- ราชวงศ์เม็งราย (มังราย)
- ราชวงศ์ทิพย์จักร (หรือ เจ้าเจ็ดคน)
- ราชวงศ์พระร่วง
- ราชวงศ์อู่ทอง
- ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165146227 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 18 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน