0
ราชาจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์ สัพพทาฐชาดก : หลวงตาเล่าชาดก (PDF)
1 ในนิทานชาดก 500 ชาติ ปลูกฝังคุณธรรมและความดีงามแก่เด็กและเยาวชน "การมัวเมาลุ่มหลงในอำนาจ นำพาซึ่งความหายนะในที่สุด"
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในอดีตกาล เมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสี มีปุโรหิตคนสนิทฝึกคาถาปฐวิชัยมนตร์ ที่มีอำนาจสะกดผู้คนให้หลงใหล แต่เมื่อสุนัขจิ้งจอกแอบจำมนตร์นั้นไป เที่ยวสะกดสัตว์สี่เท้าน้อยใหญ่มาเป็นบริวาร สถาปนาตนเป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งปวง ครั้นมีบริวารมาก ก็เหิมเกริมลุแก่อำนาจบารมี ยกกองทัพสัตว์มากมายบุกเข้าล้อมกรุงพาราณสี... โธ่! มนุษย์ผู้น่าสงสารจักต้องอยู่ใต้อำนาจของสัตว์เดรัจฉานกันแล้วหรือนี่ ปุโรหิตเจ้าของปฐวิชัยมนตร์ จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายรอดพ้นภัยครั้งนี้ได้หรือไม่? จิ้งจอกผู้รู้มนตร์ ลุ่มหลงในอำนาจ แต่ขลาดเขลาซึ่งปัญญา จะมีชะตาชีวิตเป็นเช่นไร? ติดตามหาคำตอบพร้อมกันได้ในเล่ม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840220158 (PDF) 48 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน