0
รีพับลิก (ปกแข็ง)
ปรัชญานิพนธ์อันเป็นสดมภ์หลักของ วัฒนธรรมตะวันตก
ผู้เขียน Plato (เพลโต)
หนังสือ646.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รีพลับลิก" ปรัชญานิพนธ์อันเป็นสดมภ์หลักของวัฒนธรรมตะวันตก คือหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของ "เพลโต" ที่เป็นรากฐานแห่งปวงปรัชญาตะวันตก ซึ่งมีเนื้อหาลึกซึ้งครอบคลุมทั้งแนวคิดจริยศาสตร์ ญาณวิทยา ทฤษฎีการเมือง และจนถึงศาสนา ถือเป็นสุดยอดวรรณกรรมที่ยังส่งทอดอิทธิพลความคิดมาจนถึงปัจจุบัน

สารบัญ

รีพับลิก
- เล่ม 1 - เล่ม 10

เชิงอรรถ
- เชิงอรรถเล่ม 1 - เชิงอรรถเล่ม 10

ข้อมูลเพิ่มเติม

- หนังสือที่ปัญญาชนทุกคนในยุโรปจะต้องได้อ่าน มหาวิทยาลัยในยุโรปทุกแห่งกำหนดรวมไว้ในหลักสูตร
- เป็นหนังสือที่มีการแปลออกเป็นภาษาฝรั่งต่าง ๆ ทุกภาษา
- เป็นหนังสือที่ได้รับทั้งการยกย่องอย่างเลิศลอย และโจมตีอย่างสาดเสียเทเสีย แต่ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้

คำนิยม
"บุคคลเช่นเพลโตนั้นสำคัญและจำเป็นอย่างที่สุดสำหรับทุกวันนี้"อแล็ง บาดียู
เชื่อว่าถ้านาย เวรัส โพธารามิก ผลิตภาคภาษาไทยได้ไม่แพ้ โจแอ็ต นี่จะเป็นคุณูปการอย่างสำคัญ สำหรับนักอ่านไทย ที่ต้องการเข้าถึงความเป็นเลิศจากโลกตะวันตก ถ้าเข้าถึงเพลโตได้แล้ว งานเขียนอื่น ๆ ของนักปรัชญาตะวันตกก็เป็นดุจดั่งเชิงอรรถของเพลโต ดังที่ไวท์เฮดกล่าวไว้นั้นแล และถ้าใครเข้าถึงเพลโตและติดตามอ่านงานอื่น ๆ อันเป็นเชิงอรรถของท่านผู้นี้อย่างมีมนสิการ คนไทยย่อมจะสามารถปลดแอกได้จากการเป็นทาสปัญญาของฝรั่ง หากเข้าถึงสาระของฝรั่งอย่างวางท่าที่ได้ถูกต้อง โดยรู้จักสาระของวัฒนธรรมตะวันออกของเรา ว่าอาจช่วยประสานให้อารยธรรมตะวันตกงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกด้วยอย่างป็นองค์รวม ให้ความเป็นมนุษย์ได้เข้าถึงความเป็นเลิศได้อย่างไพบูลย์ส. ศิวรักษ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165651189 (ปกแข็ง) 720 หน้า
ขนาด: 156 x 219 x 43 มม.
น้ำหนัก: 1035 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ทับหนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับRepublic
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน