0
รุไบยาต
พระนิพนธ์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ที่ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษของ เอ็ดเวิร์ด ฟิตซ์เจอรัลด์ สอบทานและชำระต้นฉบับโดย รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ อีกฉบับของบทกวีแห่งชีวิตอันงดงาม
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รุไบยาต" ถือเป็นบทกวีที่มีลีลาอันไพเราะ เปรียบเปรยศาสนาในยุคสมัยนั้น ได้เชิญชวนมนุษย์ให้รีบออกมาหาความสนุกสนาน ความสบายต่าง ๆ ที่เกิดในโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเสพสุขจากรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ต้นฉบับเป็นบทกวีภาษาเปอร์เซีย แต่งโดย "โอมาร์ คัยยาม" ค.ศ. 1048 - ค.ศ. 1131 นอกจากจะเป็นบทกวีที่มีความไพเราะแล้ว ยังแสดงถึงคุณค่าทางปรัชญาชีวิตอันลึกซึ้ง รวมถึงความคิดความเชื่อในชีวิต จึงกลายเป็นวรรณคดีที่ต้องอ่านแล้วคิดตาม ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง

    ในส่วนฉบับภาษาไทย "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์" ได้ยึดจากฉบับภาษาอังกฤษของ "เอ็ดเวิร์ด ฟิตซ์เจอรัลด์" แล้วทรงพระนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเป็นคนแรกด้วยโคลงสี่สุภาพ จำนวน 204 บท พร้อมบทร้อยกรอง 92 บท เพื่อประกอบภาพ 138 ภาพ โดยมี "ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์" เป็นบรรณาธิการ ผู้ชำระต้นฉบับใหม่ นักอ่านจะสัมผัสได้ถึงความสละสลวยในตัวอักษร และยังได้แง่คิดเชิงปรัชญาที่แฝงไว้ในโคลงสี่สุภาพ หรือในบทร้อยกรองที่ลุ่มลึกอย่างท้าทาย

สารบัญ

รุไบยาต (กาพย์) ของ ฮะกิม โอมาร์ คัยยาม มหากวีโหราจาริย์ กรุงเปอเซีย (อุทานโลกิยะทิฏฐธรรม แปลงเป็นโคลงสุภาพภาษาไทย)
- ประวัติ ฮะกิม โอมาร์ คัยยาม
- ไนซาม อุลมุล์ก
- ฮะซัน สับบาห์
- โอมาร์ คัยยาม
ฯลฯ

รุไบยาต ของ ปราชญ์ ฮะกิม โอมาร์ คัยยาม ชาวไนซาปูระ มหากวีโหราจาริย์ กรุงเปอเซีย (กาพย์อุทานโลกิยะทิฏฐธรรม แปลงเปนโคลงสุภาพ)
- หัวใจพระพุทธศาสนา
- หัวใจพระธรรมะจักร์
- อุทานปลงธรรมะสังเวช
- พระบรมราชปัจฉิมมะวาจา ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทร้อยกรองประกอบภาพ พระนิพนธ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

คำแปล รุไบยาต โอมาร์ คัยยาม แสดงอุทานโลกิยะทิฏฐธรรมอย่างใหม่ ที่รจนาเปนโคลงเหมือนเปนคำอธิบายโดยอัตระโนมรรถ พ.ศ. 2457
- Rubaiyat of Omar Khayyam by Edward Fitzgerald 1st edition 1859 ตัวเลขในวงเล็บตรงกับบทภาษาไทย
- Rubaiyat of Omar Khayyam by Edward Fitzgerald 2nd edition 1868 ตัวเลขในวงเล็บตรงกับบทภาษาไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163884411 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 18 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
ชื่อเรื่องต้นฉบับRubaiyat of Omar Khayyam The Astronomer Poet of Persia
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน