0
รู้ก่อนตายไม่เสียดายชีวิต
หลักธรรมแบบทิเบต มองความตายในมุมใหม่ ไร้ความกลัวแล้วคุณจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างดีที่สุด
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "รู้ก่อนตายไม่เสียดายชีวิต" โดย "ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล" เล่มนี้ นำเสนอภูมิปัญญาของพุทธศาสนาวัชรยานแบบทิเบตที่ว่าด้วยชีวิตและความตาย ผ่านแนวคิดสำคัญเรื่อง "บาร์โด" อันเป็นสภาวะสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างการตายกับการเกิดใหม่ หากตั้งสติให้ดีในช่วงนี้ได้ย่อมไปเกิดในสุคติภูมิ หรือหากเตรียมจิตให้ดี สติสมบูรณ์พร้อมอาจหลุดพ้นในช่วงเวลานี้ได้เช่นกัน บาร์โดยังหมายถึงช่วงเวลาระหว่างการเกิดกับการตาย อันหมายถึงชีวิตในภพชาติปัจจุบัน อันถือเป็นช่วงเวลาสำคัญต่อการเตรียมจิตใจให้พร้อมต่อช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต หากมีการเตรียมตัวตายที่ดีในช่วงนี้ย่อมส่งผลต่อสภาพจิตหลังตายอีกด้วย

    นอกจากนี้ผู้อ่านจะได้เข้าใจลำดับขั้นตอนการแตกสลายของธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ และธาตุลม ตลอดจนนิมิตต่างๆ ที่จะปรากฎให้ได้รับรู้ว่าความตายกำลังก้าวย่างเข้ามา รวมถึงจะได้เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวตายในแบบทิเบต อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ใกล้สิ้นชีวิตและผู้คนรอบข้างที่จะตระหนักรู้ว่า ควรจะเตรียมตัวและเตรียมใจอย่างไรให้เหมาะสมอีกเช่นกัน

สารบัญ

บทที่ 1 เรียนการตาย เพื่อเข้าใจการอยู่
บทที่ 2 ความตายแน่แท้ แต่เวลาไม่แน่แท้
บทที่ 3 รู้จักบาร์โด
บทที่ 4 บาร์ดโแห่งการตาย
บทที่ 5 บาร์โดแห่งความเป็นธรรมดา
บทที่ 6 บาร์โดแห่งการถือกำเนิด
บทที่ 7 บาร์โดแห่งชีวิต
บทที่ 8 การจัดการเกี่ยวกับความตาย
บทที่ 9 เทคนิคการภาวนา

คำนิยม
หนังสือเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายแบบทิเบตที่เผยแพร่ในเมืองไทยปัจจุบันมีอยู่หลายเล่ม แต่ส่วนใหญ่แล้วอ่านเข้าใจได้ไม่ง่ายนักสำหรับชาวพุทธเถรวาทหรือคนทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับพุทธศาสนาแบบทิเบต โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเรื่องบาร์โด เป็นที่น่ายินดีที่อาจารย์กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล ซึ่งเป็นผู้รู้ด้านทิเบตอันดับต้นของเมืองไทย เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพราะอธิบายแนวคิดเรื่องบาร์โดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้งโยงมาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ที่ช่วยให้อยู่อย่างมีความสุข และพร้อมตายอย่างสงบได้ทุกเวลา สำหรับคนที่สนใจธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งปรากฏการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทิเบต หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ความกระจ่างได้ไม่น้อยพระไพศาล วิสาโล
ขอขอบพระคุณอาจารย์กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล ผู้เเขียนหนังสือ รู้ก่อนตายไม่เสียชีวิต ที่ได้มอบลายแทงให้ค้นพบกุญแจ ที่เก็บซ่อนไว้จนลืมเลือนไปประมวล เพ็งจันทร์- รู้ก่อนตายไม่เสียดายชีวิต จะเป็นคู่มือให้แก่นักอ่านชาวไทย อีกเล่มหนึ่ง ในการเรียนรู้ลำดับขั้นตอนที่สำคัญของความตาย และปลุกสังคมให้เห็นความสำคัญของการฝึกฝนการเตรียมตัวตาย เพื่อให้ทุกนาทีของการมีชีวิตอยู่เป็นการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161811716 (ปกอ่อน) 234 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน