0
รู้ก่อนตาย ไม่เสียดายชาติเกิด
หนังสือเล่มนี้แสดงถึงแนวคิดอันลึกซึ้งเกี่ยวกับ "ความตาย" ซึ่งผู้เขียน คือ ท่าน "ว.วชิรเมธี" ได้อรรถาอธิบายอย่างง่าย ๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความตายได้ถูกต้อง
ผู้เขียน ว.วชิรเมธี
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "รู้ก่อนตาย ไม่เสียดายชาติเกิด" เล่มนี้ แสดงถึงแนวคิดอันลึกซึ้งเกี่ยวกับ "ความตาย" ซึ่งผู้เขียน คือ ท่าน "ว.วชิรเมธี" ได้อรรถาอธิบายอย่างง่าย ๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความตายได้ถูกต้อง เพราะเมื่อเราเข้าใจความตายแล้ว เราก็จะสามารถดำรงและใช้ชีวิตอยู่กับความตายได้อย่างมีความสุข อันเป็นที่มนุษย์พึงมี

    เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 2 ภาคหลัก คือ "ภาคปัญหาของพระยามิลินท์" ว่าด้วยการตายแล้วเกิดใหม่ ซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างพระยามิลินท์ กับพระนาคเสน ที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการตายได้อย่างหมดข้อสงสัย และ "ภาคปัญหาของพระเจ้า-ปายาสิ" ซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างพระเจ้าปายาสิ และพระกุมารกัสสปะ ที่หยิบยกเอาตัวอย่างของเรื่อง บุคคล เหตุการณ์ ฯลฯ ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น มาถกกันเกี่ยวกับเรื่องโลกหน้า เทวดา บุญบาป กฎแห่งกรรมว่ามีจริงหรือไม่ น้อยคนนักที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้ แต่คำถามอมตะนิรันดร์กาลทั้งหมดนี้ มีคำตอบรอคุณอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว!!!

สารบัญ

ภาค 1 ปัญหาของพระยามิลินท์ : ว่าด้วยการตายแล้เกิดใหม่
- ความนำ : มิลินทปัญหา ขุมคลังทางปัญญาของนักปราชญ์
- ปุจฉา-วิสัชนา : ว่าด้วยการตายแล้วเกิดใหม่
- บทสรุป : จะปล่อยชีวิตเวียนว่ายไปตามกรรม หรือจะขึ้นมานำอยู่เหนือกระแส

ภาค 2 ปัญหาของพระเจ้าปายาสิ : โลกหน้า เทวดา บุญ บาป กฎแห่งกรรมมีจริงหรือไม่
- ความนำ : วิวาทะของสองปราชญ์ร่วมพุทธสมัย จากพระกุมารกัสสะปะถึงพระเจ้าปายาสิ
- ปุจฉา-วิสัชนา : โลกหน้า เทวดา บุญ บาป กฎแห่งกรรม มีหรือไม่
- ยอมจำนนในภพภูมิพิชชามหาปราชญ์
- บทสรุป : ชาติหน้าพระพุทธศาสนาบอกว่ามีแต่ชาตินี้สำคัญที่สุด
- บุญไม่ใช่แค่ทาน ชีวิตเบิกบานเพราะรู้จักบุญคุณ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169313625 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 128 x 186 x 14 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ยูรีด, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน