0
รู้จักฉันไหม...วัยแรกรุ่น
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   หนังสือเล่มนี้ "รู้จักฉันไหม.. วัยแรกรุ่น" มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการปรับตัวด้านสังคมของเด็กจนถึงวัยรุ่นช่วงปลาย อาจารย์มีทักษะการใช้ภาษา และถ้อยคำที่เข้าใจง่าย ไต้องคิดหรือแปลไทยเป็นไทยอีก วิธีการเขียนของอาจารย์ น่าอ่ายมาก .. เพราะเป็นคำพูดธรรมดาระหว่าง แม่-ลูก สายใย ความใกล้ชิด สนิทสนม ความห่วงหา เอื้ออาทร และคิดถึง จะแฝงอยู่ในถ้อยคำของ "แม่" ส่งถึงลูกทุกฉบับ

สารบัญ

ลักษณะของวัยแรกรุ่น
จากผู้เขียน
จดหมายฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2541
จดหมายฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม 2541
จดหมายฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2541
จดหมายฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2541
จดหมายฉบับที่ 5 พฤศจิกายน 2541
จดหมายฉบับที่ 6 ธันวาคม 2542
จดหมายฉบับที่ 7 มกราคม 2542
จดหมายฉบับที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542
จดหมายฉบับที่ 9 มีนาคม 2542
จดหมายฉบับที่ 10 เมษายน 2542
จดหมายฉบับที่ 11 พฤษภาคม 2542
จดหมายฉบับที่ 12 มิถุนายน 2542
จดหมายฉบับที่ 13 สิงหาคม 2542
จดหมายฉบับที่ 14 กันยายน 2542
จดหมายฉบับที่ 15 ตุลาคม 2542
จดหมายฉบับที่ 16 ธันวาคม 2542

คำนิยม
ลัดดาศรี ไทยจงรักษ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9748530922 (ปกอ่อน) 90 หน้า
ขนาด: 144 x 208 x 4 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ไทยเจริญการพิมพ์, หจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2000
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน