0
รู้จัก ประชาคมอาเซียน (PDF)
เรียนรู้ รู้จัก และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างหลากหลาย ทุกแง่มุม ทั้งประวัติความเป็นมาของอาเซียน ประเทศสมาชิก ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
e-books(PDF) ?350.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   เรียนรู้ รู้จัก และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างหลากหลาย ทุกแง่มุม ทั้งประวัติความเป็นมาของอาเซียน ประเทศสมาชิก ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม “ประชาคมอาเซียน” ด้วยความเข้าใจ

สารบัญ

- รู้จัก AEC เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
- รอบรู้ REC
- รู้จักอาเซียน
- ก้าวสู่ประชาคมอาเชียน
- 3 เสาหลัก
- เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน
- AEC
- ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเชียน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840219978 (PDF) 82 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน