0
ลด 10%
รู้ทัน ป้องกันเชื้อโรค
เรียนรู้และป้องกันเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ แบบอ่านเข้าใจง่าย
หนังสือ162.00 บาท
e-books(PDF) ?169.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการสรุปบทเรียนวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุลชีววิทยาอาหาร จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สุขภิบางและสาธารณสุข และประสบการณ์ทั้งชีวิตของผู้เขียนที่ได้สัมผัสมาทั้งในและต่างประเทศ มาให้คุณได้เข้าใจในรูปแบบที่อ่านง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน หากรู้แล้วจะช่วยให้มีสุขภาพ ชีวิต และอนามัยที่ดี เข้าใจเชื้อโรคทั้งหมด ป้องกันตัวจากโรค และนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้ในทุกสาขาอาชีพ ทั้งผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร โรงพยาบาล ร้านเสริมสวย โรงเรียน โรงแรม ที่ทำงาน หรือบ้านพัก แล้วคุณจะมีเพื่อนเป็นจุลินทรีย์อย่างมีความสุข

สารบัญ

1 รู้จักเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ
2 ชื่อของจุลินทรีย์
3 การค้นพบจุลินทรีย์
4 กลไกของร่างกายในการป้องกันเชื้อโรค
5 การล้างแผล
6 ใส่หน้ากากกันเชื้อโรค
7 สวิตซ์ไฟ พื้นที่เล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยเชื้อโรค
8 ล้างมือแล้ว สกปรกเหมือนเดิม
9 เชื้อราในอากาศ
10 ต้องนึ่งขวดนมเพื่อฆ่าเชื้อไหม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160833535 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน