0
รู้ทัน PAT 5 วิชาชีพครู
รวมสรุปความรู้สำหรับเตรียมสอบ PAT 5 โดยเฉพาะ เต็มไปด้วยข้อสอบเสมือนจริงและแบบฝึกหัดมากมาย สามารถเตรียมสอบได้อย่างจุใจด้วยหนังสือเพียงเล่มเดียว
หนังสือ265.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปความรู้สำหรับเตรียมสอบ PAT 5 โดยเฉพาะ เต็มไปด้วยข้อสอบเสมือนจริงและแบบฝึกหัดมากมาย สามารถเตรียมสอบได้อย่างจุใจด้วยหนังสือเพียงเล่มเดียว เพื่อให้น้อง ๆ มีความมั่นใจเต็มร้อย พร้อมลงสนามจริงได้ทันที

สารบัญ

วิเคราะห์ข้อสอบ PAT 5
ส่วนที่ 1 สรุปเนื้อหาที่ออกสอบบ่อย
- บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการและพัฒนาการของการศึกษาไทย
- บทที่ 2 พัฒนาการการผลิตครูในประเทศไทย
- บทที่ 3 อธิบายความพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 แบบฝึกหัด + เฉลย
- แบบฝึกหัดความรู้เบื้องต้นด้านครุศึกษา
- แบบฝึกหัดความรู้รอบตัวสำหรับสอบครู
- แบบฝึกหัดสำนวนไทย/ การเรียงลำดับข้อความ/อุปมาอุปไมยภาษา
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบเสมือนจริง
- แนวข้อสอบชุดที่ 1
- แนวข้อสอบชุดที่ 2

เฉลยพร้อมคำอธิบาย
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 1
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

- รวบรวมเนื้อหาที่ออกสอบบ่อย
- ซ้ำความจำ ย้ำความแม่นกับแบบฝึกหัดมากมายในเล่ม
- เพิ่มความมั่นใจให้เต็ม 100 กับข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

คำนิยม
ในไตรภูมิมีการกล่าวว่า การเป็นครูนั้นเป็นการทำ "ครุกรรม" และคนที่เป็นครูจะต้องเป็นครูอีก 500 ชาติ เพื่อชดใช้กรรม แต่ในอีกทางหนึ่งพุทธศาสนาก็บอกว่า การเป็นครู นั้นเป็นการสร้างสมบารมีประการหนึ่ง การให้ทานด้วยความรู้ และการให้ความรู้ด้วยใจบริสุทธิ์ เป็น "บุญ" ที่เต็มอิ่มด้วยใจ นัยของข้อความทั้งสองนี้มองอย่างผิวเผินต่างกันสุดขั้ว แต่หากมองถึงคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นครูแล้วต้องมองว่ามีความสอดคล้องกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรม สวนสมุทร- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูรู้จักกับเอกภูมิหรือเบียร์เมื่อ 7 ปีก่อน ครูมีความยินดียิ่ง เมื่อเบียร์บอกครูว่าจะเขียนหนังสือ PAT 5 ซึ่งเบียร์ได้ใช้ประสบการณ์ในการเป็นติวเตอร์และวิทยากรอบรมวิชา PAT 5 มาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่แนวข้อสอบไว้อย่างน่าสนใจ เพื่อให้เด็กที่สนใจอยากเป็นครูทุกคนได้ฝึกฝนการทำข้อสอบเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หมั่นทบทวนและฝึกฝนทำข้อสอบ PAT 5 จากหนังสือเล่มนี้
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168068854 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 172 x 229 x 18 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์GANBATTE
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน