0
รู้รอบเรื่องประชาคมอาเซียน
รู้รอบเรื่องประชาคมอาเซียน ได้รวบรวมสาระข้อมูลจากที่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้เรียนรู้และเข้าใจอาเซียน (ASEAN) ดีขึ้น
หนังสือ242.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "รู้รอบเรื่องประชาคมอาเซียน" รวบรวมสาระข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ให้เรียนรู้และเข้าใจอาเซียน (ASEAN) ดีขึ้น เนื้อหาเป็นการแนะนำให้รู้จักประชาคมอาเซียนถึงความเป็นมาเป็นไป ภูมิหลังของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ

สารบัญ

ตอนที่ 1 ประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 2 ภูมิหลังประเทศประชาคมอาเซียน
- บรูไน กับ AEC
- กัมพูชา กับ AEC
- อินโดนีเซีย กับ AEC
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ AEC
- มาเลเซีย กับ AEC
- พม่า กับ AEC
- ฟิลิปปินส์ กับ AEC
- สิงคโปร์ กับ AEC
- ไทย กับ AEC
- เวียดนาม กับ AEC
- จีน (China)
ตอนที่ 3 บริบทการศึกษาอาเซียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167540313 (ปกอ่อน) 408 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์รวมสาส์น (1977), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน