0
รู้รอบ...ครอบจักรวาล PAT 5
รู้ครบ จบเล่มเดียว เรื่องควรรู้ มุ่งสู่ความเป็นครู พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย (อิงข้อสอบจริง) 3 ชุด
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "รู้รอบ...ครอบจักรวาล PAT 5" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการสอบ PAT 5 อย่างครบถ้วน ทั้งความรู้รอบตัวทั่วไป ความรู้รอบตัวด้านการศึกษา การเมือง สังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงความรู้ด้านกฎหมายสำหรับสอบบรรจุข้าราชการครู และเนื้อหาที่จำเป็นอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างข้อสอบให้ฝึกทำถึง 3 ชุด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมความพร้อมในการสอบให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- นโยบายรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
- ค่านิยม 12 ประการ
- ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ
- อาเซียน (ASEAN)
- ความรู้ด้านภาษาไทย
- ประเพณีต่าง ๆ ของประเทศไทยที่สำคัญ
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- วาระแห่งชาติ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162016493 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน