0
รู้รอบ รู้ลึก เตรียมสอบ อาเซียนศึกษา ป.1-2-3
สำหรับ เตรียมสอบ ป.1-2-3 ฝึกทำข้อสอบเพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน เตรียมสอบย่อยหลังบทเรียน เตรียมสอบกลางภาคและสอบปลายภาค รู้รอบ รู้ลึก เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อตอบปัญหาแข่งขันในระดับต่าง ๆ
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมแนวข้อสอบที่สำคัญเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อใช้เตรียมตัวสอบเข้า ป.4 โดยอธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย เจาะลึกทุกประเด็นที่ออกสอบ พร้อมแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ท้ายบททุกบท โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

รู้รอบ รู้ลึก อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- เรื่อง อาเซียนของเรา
- เรื่อง ประเทศสมาชิกอาเซียน
- เรื่อง ภาษาน่ารู้อาเซียน
ฯลฯ

รู้รอบ รู้ลึก อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- เรื่อง รู้จักอาเซียน
- เรื่อง ประเทศสมาชิกอาเซียน
- เรื่อง ภาษาน่ารู้อาเซียน
ฯลฯ

รู้รอบ รู้ลึก อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- เรื่อง อาเซียนน่ารู้
- เรื่อง การปกครองและผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน
- เรื่อง ภาษาน่ารู้อาเซียน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162374982 (ปกอ่อน) 131 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน