0
รู้รอบ รู้ลึก เตรียมสอบ อาเซียนศึกษา ป.4-5-6
สำหรับ เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NET ป.6 ฝึกทำข้อสอบเพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน เตรียมสอบย่อยหลังบทเรียน เตรียมสอบกลางภาคและสอบปลายภาค รู้รอบ รู้ลึก เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อตอบปัญหาแข่งขัน
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมแนวข้อสอบที่สำคัญเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อใช้เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โดยอธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย เจาะลึกทุกประเด็นที่ออกสอบ พร้อมแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ท้ายบททุกบท โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

รู้รอบ รู้ลึก อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- เรื่อง เรียนรู้อาเซียน
- เรื่อง การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน ชุดที่ 1
- เรื่อง การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน ชุดที่ 2
ฯลฯ

รู้รอบ รู้ลึก อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- เรื่อง พัฒนาการอาเซียน
- เรื่อง กลไกการบริหารงานอาเซียน
- เรื่อง สิทธิสตรีและเด็กอาเซียน
ฯล

รู้รอบ รู้ลึก อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- เรื่อง รู้จักอาเซียน
- เรื่อง อาเซียนสัมพันธ์
- เรื่อง ความร่วมือของอาเซียน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375019 (ปกอ่อน) 132 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน