0
รู้ลึก..รู้ทัน ชนะคดีจราจร คู่มือผู้ใช้รถ...ใช้ถนน
ประกอบด้วย พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด ตามคำสั่ง คสช.ที่ 14/2560 คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ คำวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นแย้ง ฐานความผิดและอัตราโทษตามบทกำหนดโทษ เครื่องหมายจราจรทางบกฯ
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รู้ลึก..รู้ทัน ชนะคดีจราจร คู่มือผู้ใช้รถ...ใช้ถนน" เล่มนี้ ได้รวบรวมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งมีการแก้ไขใหม่ล่าสุด ตามคำสั่ง คสช.ที่ 14/2560 ประกอบด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ คำวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นแย้ง ฐานความผิดและอัตราโทษตามบทกำหนดโทษ เครื่องหมายจราจรทางบก และตัวอย่างคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจร อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เข้าใจง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นคู่มือประจำรถของผู้ขับขี่ทุกท่าน

สารบัญ

พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522
- ลักษณะ 1 การใช้รถ
- ลักษณะ 2 สัญญาณจราจรเครื่องหมายจราจร มาตรา 21-30
- ลักษณะ 3 การใช้ทางเดินรถ
- ลักษณะ 4 การใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจำทาง มาตรา 65-66
- ลักษณะ 5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ มาตรา 67-70
ฯลฯ

- ฐานความผิดและอัตราโทษตามบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
- คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
- รวมชี้ขาดความเห็นแย้งเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
- เครื่องหมายจราจรที่ควรทราบ
- ตัวอย่างคำถาม-คำตอบ ในการสอบใบอนุญาตขับขี่ หลักเกณฑ์การสอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162603549 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน