0
รู้เช่นเห็นชาติ
รวมบทความว่าด้วยเรื่อง เศรษฐ์ศาสตร์ และประวัติศาสตร์
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รู้เช่นเห็นชาติ" หนังสือที่รวบรวมบทความว่าด้วยเรื่อง เศรษฐ์ศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ผลงานของ "ประศาสน์ ตั้งมติธรรม" ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการรวบรวมบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในหนังสือ โดยมุ่งไปที่บทความที่อยู่บนพื้นฐานของการค้นคว้าทางวิชาการจากแหล่งที่เกี่ยวข้อง ทำการสรุป วิเคราะห์ และ ให้ข้อเสนอแนะ กล่าวคือเป็นบทความที่มี Originality และ Contribution บทความลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐศาสตร์เสียส่วนใหญ่ถึงสองในสาม

    บทความส่วนที่เหลืออาจจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้นทั้งหมด แต่ก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษทางภาษาอันได้แก่ ญี่ปุ่นและจีน ความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สามารถอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ที่เป็นภาษา เก่าและภาษาสูงให้เข้าใจคงจะหาไม่ได้ง่ายนักในเมืองไทย การอ่านประวัติศาสตร์เป็นเล่มทำความเข้าใจ แล้วสรุปให้สั้นเป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจประวัติศาสตร์ชาติอื่นโดยใช้เวลา สั้น ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเช่นเดียวกัน ทั้งส่วนนี้ก็ถือเป็นคุณูปการต่อวงวิชาการได้แล้ว แม้แต่การแปลภาษาในระดับยาก ๆ มากเป็นภาษาไทยให้ได้ใจความไม่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับก็ถือเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ ง่าย ๆ เช่นเดียวกัน บทความทางประวัติศาสตร์นี้มีอีกหนึ่งในสาม

สารบัญ

- โนยุนากา, ฮิเดโยชิ, อิเอยาสุ ผู้กุมอำนาจใต้ฟ้า
- คำปราศรัยรับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะ โดยมติทีีประชุมคณะรัฐมนตรี
- ปฏิวัติอะไร? ในปฏิวัติวัฒนธรรมจีน
- ข้อคิดจาก Austria Hungary Croatia
- กำเนิดกองกำลังป้องกันตนเอง
- บันทึกจริงพระจักรพรรดิโชวะ (1)
- บันทึกจริงพระจักรพรรดิโชวะ (2)
- บันทึกจริงพระจักรพรรดิโชวะ (3)
- Delimitation, Demarcation and Delineation
- การกำหนด การปักปัน และการเขียนเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164231450 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน