0
รู้เท่าทัน AEC
ความเข้าใจผิดและความจริงว่าด้วย AEC
หนังสือ99.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สื่อมวลชนและคนไทยให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการมีข่าวและความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับผลกระทบของ AEC ผ่านสื่อมวลชนในประเทศไทยจำนวนมาก...ปัญหาของประเทศไทยจึงไม่ใช่การที่คนไทยไม่สนใจ AEC แต่เกิดจากการได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนมากมาย จนเกิดความเข้าใจผิด ถึงขั้นเป็น "มายาคติ" (myth) ซึ่งมีผลทำให้คนไทยตื่นตระหนกหรือถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปอย่างผิดทิศทาง นอกจากนี้ยังอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ทั้งการกำหนดกลยุทธ์ของภาคธุรกิจ การกำหนดนโยบายของรัฐ ตลอดจนการใช้ชีวิตของประชาชน และอาจทำให้เราไม่สามารถคว้าโอกาสที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคให้เป็นประโยชน์

สารบัญ

บทนำ ประเทศไทยในกระแส AEC : มายาคติ ความเป็นจริง โอกาส และความท้าทาย
มายาคติ
- มายาคติที่ 1 : ในปี 2558 ประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นเศรษฐกิจไร้พรมแดน
- มายาคติที่ 2 : AEC ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี
- มายาคติที่ 3 : AEC จะทำให้นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนในธุรกิจบริการได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดตั้งแต่ปี 2558
- มายาคติที่ 4 : การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนคล้ายกับสหภาพยุโรป จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน

ความเป็นจริง
- การค้าสินค้า
- การลงทุนโดยตรง
- แรงงาน
- สรุป

โอกาส
- โอกาสจากการใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิต
- โอกาสจากการที่อาเซียนจะรวมกันเป็นตลาดเดียว
- โอกาสจากการใช้อาเซียนเป็นเวทีในการวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
- โอกาสเฉพาะสำหรับประเทศไทย

ความท้าทาย
- การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยและการปรับปรุงกฎระเบียบ
- การกระจายประโยชน์จากการรวมกลุ่มในภูมิภาคอย่างเป็นธรรม
- การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น

สรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740213086 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 131 x 185 x 7 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน