0
รู้เฟื่องการควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย
เจาะลึกให้เห็นภาพการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจโดยใช้การควบรวมกิจการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย" ถ่ายทอดโดยผู้ที่มีทั้งความรู้ทางตรงและมากด้วยประสบการณ์ด้านกฎหมายธุรกิจ ภาษี และการควบคุมกิจการ คุณจะได้ทราบถึงภาพรวมของการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ด้วยวิธีการควบรวมกิจการอย่างเป็นขั้นตอน ชัดเจน และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการควบรวมกิจการจากประสบการณ์ในระยะที่ผ่านมาและตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจเป็นตัวอย่างประกอบ

สารบัญ

บทที่ 1 ภาพรวมของการควบรวมกิจการในประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 การควบรวมกิจการ : กลยุทธ์ทางเลือกและทางออกของธุรกิจไทย
บทที่ 3 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
บทที่ 4 วิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรป : โอกาสของธุรกิจไทย
บทที่ 5 การเตรียมความพร้อมต่อกระแสในการควบรวมกิจการของนักธุรกิจไทย
บทที่ 6 คิดครบก่อนควบรวมกิจการ
บทที่ 7 การควบรวมกิจการกับธุรกิจครอบครัว
บทที่ 8 รูปแบบหลักของควบรวมกิจการในประเทศไทย
บทที่ 9 ข้อพิจารณาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ
บทที่ 10 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการควบรวมกิจการในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะ
บทที่ 11 ข้อพิจารณาทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ : ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167227696 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน