0
รู้แจ้งเห็นจริง รู้เช่นเห็นชาติ 2021
รวมบทความว่าด้วยเรื่องเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์
หนังสือ338.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รู้แจ้งเห็นจริง รู้เช่นเห็นชาติ" หนังสือที่รวบรวมบทความว่าด้วยเรื่องเศรษฐ์ศาสตร์และประวัติศาสตร์ ผลงานของ "ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม" ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการรวบรวมบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในหนังสือ โดยมุ่งไปที่บทความที่อยู่บนพื้นฐานของการค้นคว้าทางวิชาการจากแหล่งที่เกี่ยวข้อง ทำการสรุป วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาโดยใช้ข้อมูลสนับสนุน ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านรู้แจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และรู้ซึ้งถึงปูมหลังของประเทศต่าง ๆ

สารบัญ

เศรษฐศาสตร์
- Central Bank Digital Currency
- ดุลบัญชีเดินสะพัดจีน : เบื่องหลังและเบื้องหน้า
- โครงสร้างระบบสถาบันการเงินของโลก
ฯลฯ

ประวัติศาสตร์
- โตโจ ฮิเดกิ ผู้กำหนดชะตาญี่ปุ่นให้แพ้สงคราม
- โจชู : แคว้นผู้กำหนดชะตาญี่ปุ่นปัจจุบัน
- ทำไมเอว่เฟยจึงต้องตาย?
ฯลฯ

ทั่วไป
- โขงแห้งเพราะเขื่อนจีน?
- พฤติกรรมของจีนต่อสหรัฐอเมริกามาจากไหน?
- การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาสู่เชิงแข่งขันกับจีน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165778350 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 143 x 211 x 20 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน