0
รู้แจ้งเห็นจริง รู้เช่นเห็นชาติ
รวมบทความว่าด้วยเรื่องเศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์
หนังสือ441.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รู้แจ้งเห็นจริง รู้เช่นเห็นชาติ" หนังสือที่รวบรวมบทความว่าด้วยเรื่องเศรษฐ์ศาสตร์และประวัติศาสตร์ ผลงานของ "ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม" ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการรวบรวมบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในหนังสือ โดยมุ่งไปที่บทความที่อยู่บนพื้นฐานของการค้นคว้าทางวิชาการจากแหล่งที่เกี่ยวข้อง ทำการสรุป วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาโดยใช้ข้อมูลสนับสนุน ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านรู้แจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และรู้ซึ้งถึงปูมหลังของประเทศต่างๆ

สารบัญ

เศรษฐศาสตร์
- ส่งออกจีน-จากเทคโนโลยีและ/หรือบริษัทต่างชาติ?
- เศรษฐกิจจีนชะลอเพราะอะไร? -ทำตัวเอง-
- หยวน: เทียบชั้นเงินสกุลระหว่างประเทศ?
- เศรษฐกิจจีนชะลอเพราะอะไร? -เหมือนญี่ปุ่นกับไทย?-
- จีนกับการพัฒนาไฟฟ้าแรงดันสูงพิเศษ
ฯลฯ

ประวัติศาสตร์
- กำเนิดรัฐในยุโรปที่ใช้กำลังทหารจากการสะสมทุน
- กำเนิดรัฐในยุโรปที่เน้นการสะสมทุน
- ความเป็นจริงแห่งสงครามเกาหลี
- การใช้กำลังทหาร การสะสมทุนกับกำเนิดรัฐในยุโรป
- กำเนิดกับวิวัฒนาการของรัสเซียและประเทศใกล้เคียง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164971516 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 27 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน