0
รู้แจ้งเห็นจริง
รวมบทความว่าด้วยเรื่อง เศรษฐ์ศาสตร์ และประวัติศาสตร์
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "รู้แจ้งเห็นจริง" หนังสือที่รวบรวมบทความว่าด้วยเรื่อง เศรษฐ์ศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ผลงานของ "ประศาสน์ ตั้งมติธรรม" ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการรวบรวมบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในหนังสือ โดยมุ่งไปที่บทความที่อยู่บนพื้นฐานของการค้นคว้าทางวิชาการจากแหล่งที่เกี่ยวข้อง ทำการสรุป วิเคราะห์ และ ให้ข้อเสนอแนะ กล่าวคือเป็นบทความที่มี Originality และ Contribution บทความลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐศาสตร์เสียส่วนใหญ่ถึงสองในสาม

    บทความส่วนที่เหลืออาจจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้นทั้งหมด แต่ก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษทางภาษาอันได้แก่ ญี่ปุ่นและจีน ความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สามารถอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ที่เป็นภาษา เก่าและภาษาสูงให้เข้าใจคงจะหาไม่ได้ง่ายนักในเมืองไทย การอ่านประวัติศาสตร์เป็นเล่มทำความเข้าใจ แล้วสรุปให้สั้นเป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจประวัติศาสตร์ชาติอื่นโดยใช้เวลา สั้น ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเช่นเดียวกัน ทั้งส่วนนี้ก็ถือเป็นคุณูปการต่อวงวิชาการได้แล้ว แม้แต่การแปลภาษาในระดับยาก ๆ มากเป็นภาษาไทยให้ได้ใจความไม่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับก็ถือเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ ง่าย ๆ เช่นเดียวกัน บทความทางประวัติศาสตร์นี้มีอีกหนึ่งในสาม

สารบัญ

สถาบันการเงิน
- ธนาคารกลางจีน กับนโยบายการเงิน?
- Money Matters?
- การเมือง กับธนาคารกลางออสเตรเลีย
ฯลฯ

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
- หยวนเป็นเงินตรา ระหว่างประเทศ : Revisit
- Euro Convergence Misconceptions : Revisit
- ฝันค้าง? เงินหยวนเป็นเงินตราระหว่างประเทศ
ฯลฯ

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
- Trans-Pacific Partnership (TPP) มุมมองจากด้านญี่ปุ่นมายังไทย
- หนี้ครัวเรือน : ไม่ใช่ประเทศเดียว
- เขื่อนไซยะบุรี กับผลกระทบต่อพันธุ์ปลา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164231436 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ประศาสน์ ตั้งมติธรรม
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน