0
รู้ใช้คำ สร้างสรรค์ประโยค
ประโยค คือเนื้อความบริบูรณ์ ด้วยคำต่างๆ ในภาษาไทย หากเข้าใจชนิดและหน้าที่ของคำ อย่างถ่องแท้ ย่อมเลือกคำมาสร้างสรรค์ประโยคได้ถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดได้ชัดเจนตามจุดมุ่งหมายเพื่อการสื่อสาร
หนังสือ79.80 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทยที่ผิดเพี้ยน ทั้งการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาในโซเชียลมีเดีย รวมถึงคำศัพท์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสสังคม ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ตรงตามหลักสูตรการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เพื่อสืบสานภาษาไทย อันเป็นภาษาชาติต่อไป อธิบายชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มคำ และประโยค คำในภาษาไทยมีหลากหลายชนิดและหน้าที่ คำเหล่านั้นจะทำหน้าที่ที่แตกต่างกันในประโยคซึ่งเป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุดในภาษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจชนิดและหน้าที่ของคำต่างๆ ในภาษาไทย เพื่อจะได้ถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อสารออกมาได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ

- คำ
- กลุ่มคำ
- ประโยค

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744394842 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 166 x 216 x 4 มม.
น้ำหนัก: 105 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Dream Publishing
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน