0
ฤๅ พระเจ้ามีจริง โลกนี้มีผู้สร้าง (PDF)
หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกๆ คนในโลกรู้ว่า โลกนี้มีผู้สร้าง โลกไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ ทั้งยังตอบคำถามที่เราค้นหากันมาเป็น 100 ปีว่าคนเราเกิดมาทำไม เกิดมาเพื่ออะไร ตายแล้วจะไปไหน
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกๆ คนในโลกรู้ว่า โลกนี้มีผู้สร้าง โลกไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ ทั้งยังตอบคำถามที่เราค้นหากันมาเป็น 100 ปีว่าคนเราเกิดมาทำไม เกิดมาเพื่ออะไร ตายแล้วจะไปไหน รวมทั้งอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างให้มนุษย์ และใช้หลักตรรกศาสตร์มาอธิบายให้เข้าใจพระเจ้าอย่างถูกต้อง ไม่มองพระเจ้าอย่างผิดๆ เช่น Steve Jobs ที่หาว่าพระเจ้าลำเอียง พระเจ้าเป็นของทุกๆคน ไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่ง หรือชนชาติใดชาติหนึ่ง ทุกๆคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ต้องหมั่นทำความดี เพราะจะเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง เมื่อต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า จะทำความดีก็ไม่ทันเสียแล้ว

สารบัญ

1. พระเจ้ากับความน่าจะเป็น และตรรกศาสตร์ปรัชญาในการสร้างโลก
2. การเกิดและดับของมนุษย์ ในมือพระเจ้า
3. พระเจ้ากับคนพิการ
4. พุทธศาสนากับพระเจ้า
5. ทาไมเราจึงไม่ได้เห็นพระเจ้า
6. พระเจ้ากับธรรมชาติ
7. ศาสนา ยิว คริสต์ อิสลาม
8. พระเจ้ากับผู้เขียน
9. การเข้าถึงพระเจ้า
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840235305 (PDF) 310 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน